Citát dne

Bordel v bytě - chytré dítě.

profesor Zdeněk Matějček

Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 tel: +420 222 523 392 mobil: +420 731 287 833 fax: +420 224 262 142 e-mail: info@vratislavova.cz webmaster: Václav Nádvorník grafika webu:Ivan Laštůvka

Učební materiály

Učební materiály

Náplň výuky českého jazyka a literatury

Datum: 18.02  Zadal: Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   Kategorie: Učební materiály   Vymaž   Oprav   Vytiskni

V týdnu od 18. do 22. 2. 2013 budeme naplňovat očekávaný výstup "žák správně rozlišuje rozvíjející větné členy".
Naučíme se poznávat další rozvíjející větný člen - přívlastek, procvičovat ovšem budeme určování všech dosud známých větných členů.
V oblasti slohu se budeme věnovat očekávanému výstupu "vysvětlí odlišnosti mezi dvěma základními druhy korespondence - osobním a úředním".

Počet příspěvků: