Citát dne

Trestáme děti, když lžou, ale hrozně je mlátíme, když řeknou pravdu v nepravý čas.

Oldřich Fišer

Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 tel: +420 222 523 392 mobil: +420 731 287 833 fax: +420 224 262 142 e-mail: info@vratislavova.cz webmaster: Václav Nádvorník grafika webu:Ivan Laštůvka

Školní jídelna

Školní jídelna

Informace pro žáky a jejich rodiče - školní rok 2013/2014

Datum: 19.08  Zadal: Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   Kategorie: Školní jídelna    Přiložený soubor: Ke stažení   Vymaž   Oprav   Vytiskni

Školní jídelna Vratislavova - informace pro žáky

V souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování jsou žáci zařazováni do věkových skupin na dobu školního roku (školní rok trvá od 1.9. do 31.8. kalendářního roku), ve kterém dosáhnou uvedeného věku. Pro jednotlivé skupiny platí tyto ceny stravného:
• žáci 7 – 10 let 24 Kč/oběd
• žáci 11 – 14 let 26 Kč/oběd
• žáci 15 a více let 27 Kč/oběd

Platba stravování:
bezhotovostně na účet 203266757/0600 u GE Money Bank, a.s. – variabilní symbol si, prosíme, vyzvedněte u vedoucí školní jídelny - Ing. Věra Sotonová, při odevzdání přihlášky ke školnímu stravování na začátku školního roku.


Ve školní jídelně je zaveden čipový systém pro výdej stravy. Strávník ŠJ je povinen si zakoupit zálohově čip v hodnotě 121,- Kč a s ním se denně (a to při odběru každého jídla) identifikovat. Při ukončení stravování ve ŠJ je funkční čip i záloha vratná.


Odhlášky obědů:
přes internet: www.vratislavova.cz, nejpozději ráno do 08:30 hod, nebo telefonicky na čísle 224910748. V první den nemoci lze oběd vyzvednout, ostatní dny je nutné obědy po dobu nemoci odhlásit.

Podle Vyhlášky č. 107/2005 Sb., může dítě za sníženou úhradu (finanční normativ) odebrat stravu pouze první den nemoci (neplánované nepřítomnosti). V době nemoci či jiné nepřítomnosti ve škole, školských zařízeních, ve volných dnech a o prázdninách nemají žáci a studenti nárok na obědy za dotovanou cenu a odběr takového oběda je zakázán.

Možnosti objednávání stravy - Výběr ze dvou jídel

oběd č.1 – automatický výběr přihlášeného strávníka
oběd č.2 – lze objednat nejpozději den předem do 14:00 přes internet: www.vratislavova.cz

Počet příspěvků: