Citát dne

Bordel v bytě - chytré dítě.

profesor Zdeněk Matějček

Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 tel: +420 222 523 392 mobil: +420 731 287 833 fax: +420 224 262 142 e-mail: info@vratislavova.cz webmaster: Václav Nádvorník grafika webu:Ivan Laštůvka

Sdružení rodičů a přátel školy

Rodičovské organizace

Soutěž o nejlepší návrh na podobu školního dvora

Datum: 31.10  Zadal: Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   Kategorie: Sdružení rodičů a přátel školy   Vymaž   Oprav   Vytiskni

Sdružení přátel a rodičů školy společně s vedením školy a pedagogickým sborem ZŠ Vratislavova vyhlašují tvořivou soutěž:
Školní dvůr, jaký chceme…
Cílem soutěže je kreativní ztvárnění ideálního vybavení a následného využití školního dvoru podle přání a představ hlavních uživatelů a to zejména všech žáků ZŠ Vratislavova. Ideální návrh školního dvora a jeho následná realizace a využívání by mělo splňovat několik cílů:
a) Možnost výuky některých předmětů mimo prostor třídy (např. tělocvik, výtvarná výuka, prvouka, resp. přírodověda, fyzika, dramatická výchova apod.)
b) Volnočasové využití všech žáků (přestávky, školní klub, družina, kroužky, soutěže, odpočinek, sportování, apod.)
c) Společenské akce školy
Vyzýváme všechny žáky školy, ať už třídní kolektivy pod vedením třídního učitele, individuální soutěžní týmy nebo jednotlivce, aby využili jedinečné šance a vyjádřili svůj názor na to, jak má vypadat pro ně ideální školní dvůr.
Vítězové získají poukaz na sportovní vybavení.
SRPŠ nejvíce podporované prvky bude prosazovat při jejich následné realizaci.
Termín pro podání soutěžních návrhů: 29. 11. 2013, 9,00h
Pravidla soutěže:
1. Kategorie hodnocení soutěžních návrhů budou:
a. 1. stupeň a družina
b. 2. stupeň
(Hodnoceny tedy budou zvlášť návrhy podané za 1. stupeň a zvlášť 2. stupeň. Družina může podat za každou sekci také 1 návrh)
2. Nominace soutěžních návrhů bude možná za třídu do 29.11.2013 do 9,00h. Každá třída může přihlásit do soutěže pouze 1 soutěžní návrh, který ztvární žáci ZŠ Vratislavova (zda vytvoří jeden společný návrh za třídu, nebo mezi sebou budou soutěžit v rámci třídy projekty skupin nebo jednotlivců záleží na každé třídě). Po stanoveném termínu nebude brán na soutěžní návrhy zřetel.
3. Po dohodě s učiteli je možné návrhy tvořit v hodinách ICT, výtvarné výchovy a podobně zaměřených hodin;
4. Tvořivé ztvárnění prostřednictvím různých kreativních technik (např. výtvarné, grafické, koláž, fotografické - fotomontáž, modelování – včetně 3D pomocí IT, apod.);
5. Hodnoceno bude:
a. Celkové využití prostoru z hlediska účelu využívání dvora (hrát si, učit se, sportovat, odpočívat…) 40%
b. Kreativní a vizuální návrh a jeho ztvárnění 40%
c. Další souvislosti (popis projektu a jeho zdůvodnění, příběh o projektu, finanční kalkulace, způsob zapojení navrhovatele do realizace, úvaha by žáci rádi využívali školní dvůr apod.) 10%
6. Hlasování žáků školy bude vybrán a oceněn vítězný návrh v každé kategorii. Vítěz získá poukaz na 1.500 Kč na nákup sportovního vybavení pro potřeby třídy dle vlastního výběru. (celkem tedy budou oceněny 2 návrhy)
7. Dále porota ve složení zástupců SRPŠ a školy, popř. odborné veřejnosti vybere také vítěze v každé kategorii. Vítěz získá poukaz na 1.000 Kč na nákup sportovního vybavení pro potřeby třídy dle vlastního výběru. (celkem tedy budou oceněny 2 návrhy)
8. Soutěžní návrhy lze za třídu podávat od 1. 11. 2013. Přihláška, pravidla soutěže bude zveřejněna na webu školy. Způsob odevzdání a vystavení soutěžních návrhů bude upřesněno do 1. 11. 2013.
9. Hlasování a výběr oceněných bude probíhat v termínu 1. 11. 2013 – 10.11.2013. Způsob hlasování bude upřesněn do 31. 10. 2013.
10. Vítězové budou vyhlášení na školním vánočním koncertě. Vítězné návrhy budou publikovány v médiích školy.

Počet příspěvků: