Citát dne

Chovej se ke svým rodičům tak, jak chceš, aby se tvé děti chovaly k tobě.

Isokratés

Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 tel: +420 222 523 392 mobil: +420 731 287 833 fax: +420 224 262 142 e-mail: info@vratislavova.cz webmaster: Václav Nádvorník grafika webu:Ivan Laštůvka

Domácí úkoly

Domácí úkoly

Vývoj jazyka

Datum: 28.02  Zadal: Autor příspěvku: Pavel Martinovský   Kategorie: Domácí úkoly   Vymaž   Oprav   Vytiskni

Domácí úkol na úterý 11. března do sešitu mluvnice:
Učebnice str. 7 - 14. Přečti texty, napiš odpovědi.
Vynechej vždy 2 řádky mezi odpověďmi.
1. Ve které době český jazyk vznikl?
Jakým způsobem?
2. Z jaké doby jsou zachovány první písemné památky (slova/texty)?
3. Dalimilova kronika, z jaké doby pochází?
Jakým jazykem je psána?
Jaký jazyk začal být nahrazován?
Najdi 3 slova, která se dnes píší jinak, označ hláskové změny.
4. Kdo je autorem Postilly?
O čem autor v uvedené ukázce píše, o co usiloval v oblasti jazyka?
5. Čím se kronika česká Václava Hájka liší od ostatních?
Jaké další knihy vycházely v období humanismu?
6. Úryvek z Jana Amose Komenského - z jakého je díla?
Jaké ponaučení dává?
7. Porovnej Jungmannovu ukázku s Husovou.
Na co se opět klade důraz?
V čem tkví význam Josefa Jungmanna? Na koho navázal?
8. Kdo to byl Jan Gebauer, ve které době žil?
9. Zjisti alespoň 3 české jazykovědce 20. století.

Počet příspěvků: