Citát dne

Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.

Sókratés, žil v letech 469 až 399 před naším letopočtem

Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 tel: +420 222 523 392 mobil: +420 731 287 833 fax: +420 224 262 142 e-mail: info@vratislavova.cz webmaster: Václav Nádvorník grafika webu:Ivan Laštůvka

Domácí úkoly

Domácí úkoly

Čeština na konec března

Datum: 23.03  Zadal: Autor příspěvku: Pavel Martinovský   Kategorie: Domácí úkoly   Vymaž   Oprav   Vytiskni

Čeština – druhá půlka března
Probraná látka – je to opakování z předchozích ročníků, takže se v učebnici už nevysvětluje, ale jen procvičuje (na hodinách si ale všechny jevy vysvětlíme)
SOUHLÁSKY a SAMOHLÁSKY – viz např. http://vlast.cz/hlaskoslovi/
SPODOBA ZNĚLOSTI – vychází z existence znělých a neznělých souhlásek. Pokud se vedle sebe ve slově (nebo například na konci předložky a začátku jména) setkají dvě různé souhlásky dle znělosti, tak ta zadní ovlivní výslovnost té před sebou. Například píšeme polévka – v je znělé, ale k neznělé, tak spisovně čteme [poléfka], nebo lebka [lepka], nad Prahou (předložku čteme dohromady se jménem) [natprahou].
Souhlásky znělé na konci slov čteme nezněle: led [let] a podobně.

Začali jsme OBOHACOVÁNÍ SLOVNÍ ZÁSOBY v ČJ, s tím souvisí i látka na stranách 28 – 31, ale také strany 14 – 15 (vývoj češtiny).
Největší prostor budeme věnovat ODVOZOVÁNÍ a vytváření SLOV PŘÍBUZNÝCH. Slova příbuzná mají stejný kořen a jsou si významově blízká:
světlo – svítit – světlý – svítilna – rozsvítit.
Žák by měl být schopen vytvářet takovéto řady. Nebo by měl být schopen od jednoho slova vytvořit:
místo – příbuzné podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso, příslovce (místečko, místní, umístit, místně – apod.)
Zároveň by měl být schopen vysvětlit, jak slova odvozená vznikají (např. učitelka od učitel (-ka) – tomu se říká přechylování; učitel z učí (-tel) apod.)
Ve středu 25. března na tuto látku bude test – procvičovat se bude v pondělí i v úterý.
Do konce měsíce se ještě probere látka: slova složená (ze dvou a více kořenů – vodovod – vodí (vede) vodu), slova zkratková (Setuza – Severočeské tukové závody) a zkratky (OSN – Organizace spojených národů), slova přejatá – z cizích jazyků (iglú – z eskymáckého jazyka, fotbal – z anglického football) a z různých vrstev jazyka (tepláky – z profesní mluvy).
Žák by měl u každého jevu znát alespoň dva příklady! Do konce měsíce opět test.

Počet příspěvků: