Citát dne

Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.

Sókratés, žil v letech 469 až 399 před naším letopočtem

Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 tel: +420 222 523 392 mobil: +420 731 287 833 fax: +420 224 262 142 e-mail: info@vratislavova.cz webmaster: Václav Nádvorník grafika webu:Ivan Laštůvka

Domácí úkoly

Domácí úkoly

MAT - 9.třída

Datum: 19.05  Zadal: Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   Kategorie: Domácí úkoly   Vymaž   Oprav   Vytiskni

Ve středu 11.6. - pololetní písemná práce ( funkce - určení souřadnice bodů a znázornění bodů v pravoúhlé soustavě souřadnic, určit - definiční obor a obor hodnot, sestrojit graf funkce, určit funkci rostoucí, klesající a konstantní, poznat lineární funkci, určit průsečík X a Y grafu lineární funkce, určit rovnici lineární funkce procházející body, objem a obsah - jehlan, kužel a koule).

Počet příspěvků: