Citát dne

Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.

Sókratés, žil v letech 469 až 399 před naším letopočtem

Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 tel: +420 222 523 392 mobil: +420 731 287 833 fax: +420 224 262 142 e-mail: info@vratislavova.cz webmaster: Václav Nádvorník grafika webu:Ivan Laštůvka

Školní jídelna

Školní jídelna

Přihlášení k odběru obědů

Datum: 28.08  Zadal: Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   Kategorie: Školní jídelna   Vymaž   Oprav   Vytiskni

Vážení rodiče, milí žáci,
v tomto školním roce dochází k zásadní změně v zajištění žákovských obědů.
Přihlašování k odběru obědů bude možné v kanceláři školy u paní Palečkové. Ta Vám vydá čip, přihlašovací jméno a heslo pro objednávání, případně rušení obědů. Cena čipu je 121,- Kč a bude Vám sloužit i několik let. Kromě toho Vám paní Palečková také sdělí variabilní symbol pro platby za obědy.
Oběd bude vydán pouze pomocí čipového systému, podmínkou je, že obědy jsou zaplaceny. Bez čipu, nebo při nezaplacení oběda nebude oběd vydán.
Cena jednoho oběda je:
žák do 6 let věku: 20 Kč
žák 7 - 10 let: 22 Kč
žák 11 - 14 let: 24 Kč
žák 15 a více let: 26 Kč
Žák je zařazen do té kategorie, která odpovídá věku, kterého dosáhne během školního roku.
(žák, respektive rodič hradí pouze částku za suroviny, režijní náklady jsou hrazeny z prostředků státního rozpočtu)
Číslo účtu: 050016-0003885369/0800
Platbu provádějte výhradně převodem na účet, případně vložením hotovosti na tento účet ve kterékoliv pobočce České spořitelny.
Výjimkou je platba za první týden - obědy od 1. do 5. září 2014. Úhradu za tyto obědy (abychom zajistili včasný převod na účet dodavatele obědů) přijmeme v hotovosti. Čip je možno zakoupit a úhradu za první týden je možno provést v kanceláři školy v pátek 29. srpna od 8:00 do 13:30 (na 1. - 5. září), nebo v pondělí od 9:00 do 13:30 (na 2. - 5. září).

Počet příspěvků: