Citát dne

Nejúčinnější by bylo dětem školu přísněji zakázat.

Alan Patrick Herbert

Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 tel: +420 222 523 392 mobil: +420 731 287 833 fax: +420 224 262 142 e-mail: info@vratislavova.cz webmaster: Václav Nádvorník grafika webu:Ivan Laštůvka

Školní parlament

Školní parlament

školní parlament 3.12.2014

Datum: 03.12  Zadal: Autor příspěvku: Jana Čiháková   Kategorie: Školní parlament   Vymaž   Oprav   Vytiskni

Na dnešní schůzce jsme prodiskutovali:
• 11.12. od 16,30 hodin se koná adventní koncert školy v basilice sv. Petra a Pavla na Vyšehradě
• do 8.1. odevzdat obrázek vánočního malování pro konto Bariéry: Kreslením nebo malováním ztvárni své zážitky a představy spojené s celým obdobím zimy.
Na zadní stranu uveď své jméno a příjmení, věk, třídu a název práce, odevzdej J. Čihákové.
• Seznámení se závěry národního parlamentu, zaměření: 25 let Úmluvy o právech dítěte,
která je založena na čtyřech základních principech:
Právo na přežití - zaručující zachování života a uspokojení základních potřeb dítěte.
Právo na rozvoj - umožňuje harmonický rozvoj dítěte včetně práva na vzdělání, volný čas a na svobodu myšlení a vyznání.
Právo na ochranu - chrání dítě před násilím, všemi druhy zneužívání a zanedbávání.
Právo na účast - dává dítěti možnost vyjádřit svůj názor ve všech záležitostech, které se ho týkají.
Kam se můžeš obrátit při porušování práv dítěte?:
Bílý kruh bezpečí - tel.: 257 317 100
Člověk v tísni - tel.: 261 134 401
Fond ohrožených dětí - tel.: 224 221 137
Nadace Naše dítě - tel.: 266 727 933
Linka bezpečí – tel.: 800 155 555
Zajímavosti z národního parlamentu dětí:
- podpora neformálního vzdělávání
- důraz na kvalitu škol, sjednocení učebních osnov, zapojení rodilých mluvčí, procentuální hodnocení, devítiletá povinná školní docházka, zavedení školních uniforem, školní docházka jako povinnost a ne jako právo, zavedení jednotných přijímacích zkoušek na SŠ...
Různé:
- Dokončit akci "Prodej rohlíků"
- na návštěvu do jiných tříd chodit jen na základě pozvání
(Kabil není zván do 3.třídy)
- Označit šatny
- prosba na Prahu 2: Vybudovat hřišťátko/sportoviště ze štěrkového plácku, který se nachází pod hradbami u Cihelné brány

Počet příspěvků: