Citát dne

Když dobře vychováme děti, musíme se smířit s tím, že se bez nás obejdou.

Vlado Müller

Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 tel: +420 222 523 392 mobil: +420 731 287 833 fax: +420 224 262 142 e-mail: info@vratislavova.cz webmaster: Václav Nádvorník grafika webu:Ivan Laštůvka

Domácí úkoly

Domácí úkoly

MAT, FYZ - 7.třída

Datum: 14.05  Zadal: Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   Kategorie: Domácí úkoly   Vymaž   Oprav   Vytiskni

FYZIKA: V úterý 26.5. - pololetní písemná práce (1x příklad na hydrostatický tlak, znění Archimedova a Pascalova zákona, 1x příklad na hydraulický lis, optické prostředí, zákon odrazu světla, dělení zrcadel a čoček, lom ke kolmici, lom od kolmice, krátkozrakost, dalekozrakost, lupa, dalekohled, mikroskop, fotoaparát,obr. na grafické znázornění paprsků u zrcadel a čoček + popsat vlastnosti obrazu).

MATEMATIKA: Ve středu 27.5. - pololetní písemná práce (dělení celku v poměru, přímá a nepřímá úměrnost, procenta - výpočet procentové části, výpočet základu, výpočet počtu procent, obsah mnohoúhelníků (str. 47),obsah rovnoběžníku, obsah trojúhelníku, obsah lichoběžníku, objem a obsah hranolů, narýsovat rovnoběžník).

Počet příspěvků: