Citát dne

Slabosti velikánů uhodnou malí lidé, jako děti uhodnou slabosti učitelů.

Jean Paul

Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 tel: +420 222 523 392 mobil: +420 731 287 833 fax: +420 224 262 142 e-mail: info@vratislavova.cz webmaster: Václav Nádvorník grafika webu:Ivan Laštůvka

Domácí úkoly

Domácí úkoly

MAT, FYZ - 8.třída

Datum: 14.05  Zadal: Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   Kategorie: Domácí úkoly   Vymaž   Oprav   Vytiskni

FYZIKA: V pondělí 25.5. - pololetní písemná práce - (nakreslit zapojení ampérmetru, voltmetru, rezistoru a reostatu v jednoduchém el. obvodu, výpočet - Ohmův zákon, měrný odpor, sériové a paralelní zapojení, práce a výkon).

MATEMATIKA: V pátek 29.5. - pololetní písemná práce - (pracovní sešit č. 3 - narýsovat - tečnu, kružnici opsanou a vepsanou trojúhelníku, Thaletova kružnice, konstrukční úlohy - lichoběžník, trojúhelník, rovnoběžník, výpočet délky tětivy, obvod a obsah kruhu, povrch a objem válce.

Počet příspěvků: