Citát dne

Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.

Sókratés, žil v letech 469 až 399 před naším letopočtem

Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 tel: +420 222 523 392 mobil: +420 731 287 833 fax: +420 224 262 142 e-mail: info@vratislavova.cz webmaster: Václav Nádvorník grafika webu:Ivan Laštůvka

Domácí úkoly

Domácí úkoly

Tajemství vojenského kufříku

Datum: 18.09  Zadal: Autor příspěvku: Pavel Martinovský   Kategorie: Domácí úkoly   Vymaž   Oprav   Vytiskni

Podívej se na stránky Vojenského historického ústavu - www.vhu.cz a mezi záložkami ne levé straně klikni na poslední – šedivou s názvem Tajemství vojenského kufříku.
Po rozkliknutí roluj dolů a najdeš obrázky 4 vojenských kufříků. Vyber si buď kufřík legionáře, nebo vojáka rakousko-uherské armády.
Klikni na kufřík – tím vstoupíš do hry.
a) prozkoumej obsah kufříku – klikej na předměty. Vyber si 3 předměty a pokus se zjistit, za jakým účelem bys je mohl(-a) v kufříku mít.
b) Roluj dolů a najdi mapu s fotografiemi. Najdi a vyber 3 fotografie a pokus se zamyslet, jak by mohly souviset s osudem majitele kufříku.
Na stránkách máš nápovědu, kde můžeš hledat inspiraci.
c) Spoj předměty a fotografie s výsledky svého pátrání a vytvoř krátký příběh majitele kufříku – co dělal, kde byl, proč se co stalo apod.
Úkol odevzdej písemně, nebo elektronicky do pátku 9. října 2015.

Počet příspěvků: