Citát dne

Vychovávat dítě znamená vychovávat sebe.

Neznámý autor

Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 tel: +420 222 523 392 mobil: +420 731 287 833 fax: +420 224 262 142 e-mail: info@vratislavova.cz webmaster: Václav Nádvorník grafika webu:Ivan Laštůvka

Pro budoucí první třídy

Pro budoucí první třídy

Zápis do budoucí první třídy

Datum: 06.01  Zadal: Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   Kategorie: Pro budoucí první třídy    Přiložený soubor: Ke stažení   Vymaž   Oprav   Vytiskni

Zápis do 1. tříd Základní školy, Praha 2, Vratislavova 13
pro školní rok 2016/2017 proběhne v pondělí 18. 1. 2016 a v úterý 19. 1. 2016, a to vždy od 14:00 do 17:00.
S sebou vezměte občanský průkaz a hlavně budoucího prvňáčka!
Pokud se z nějakého důvodu nemůžete k zápisu v uvedených termínech dostavit (nemoc dítěte, zahraniční pobyt, atd.), kontaktujte, prosím, školu, abychom mohli dohodnout termín náhradní.
Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí:
1. kritérium: spádová oblast školy (viz příloha) – toto kritérium je pevně stanoveno zákonem
2. kritérium: starší sourozenec ve škole
3. kritérium: dlouhodobý zájem o vzdělávací program naší školy projevený například návštěvou školy
4. kritérium: bydliště na Praze 2 mimo spádovou oblast školy
Kritéria se nesčítají, to znamená, že nejdříve vybíráme děti podle kritéria prvního, pak druhého, atd.
Z uvedeného vyplývá, že zápis nemá charakter přijímací zkoušky. Výkon dítěte totiž může být významně ovlivněn tím, že pro něho situace zápisu může představovat zátěžovou situaci (jakkoliv se budeme snažit, aby se tak nestalo) a získaný obraz o dítěti tak může být tímto faktem značně zkreslen. Zápis je nástrojem získání prvních autentických informací o dětech a slouží hlavně jako podklad pro přípravu učitele na budoucí práci s konkrétními žáky, případně pro zahájení spolupráce se zákonnými zástupci dítěte ještě na jaře 2016 (např. náprava vad řeči, apod.)

Rodičům, kteří zvažují podání žádosti o odklad zahájení povinné školní docházky svého dítěte, připomínáme, že musí postupovat podle školského zákona, který v odstavci 1, § 37 zákona 561/2004 stanovuje: "Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku." Vzhledem k tomu, že v období po zápisech jsou z tohoto důvodu školská poradenská zařízení, což jsou pedagogicko-psychologické poradny a speciální pedagogická centra, zavalena prací, doporučujeme sjednat si termín návštěvy co nejdříve, tak aby bylo možné stihnout zákonem stanovený termín.

Těšíme se na viděnou!

Počet příspěvků: