Citát dne

Dobré matky střílejí své manžely lukem a šípy - aby nebudily děti.

Peter Ustinov

Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 tel: +420 222 523 392 mobil: +420 731 287 833 fax: +420 224 262 142 e-mail: info@vratislavova.cz webmaster: Václav Nádvorník grafika webu:Ivan Laštůvka

Domácí úkoly

Domácí úkoly

ČJ - Pololetní písemná práce

Datum: 06.01  Zadal: Autor příspěvku: brezanska   Kategorie: Domácí úkoly   Vymaž   Oprav   Vytiskni

středa 13. 1.

Zopakujte si:
- podstatná jména (víceslovné vlastní názvy, tvary podstatných jmen označujících části těla,skloňování jmen latinského a řeckého původu)
- přídavná jména (stupňování, PJ přivlastňovací - podstatná jména)
- zájmena (tvary zájmen on, ona, ono; náš, váš; já)
- číslovky (tvary číslovek oba/obě, dva/dvě, tři, čtyři)
- slovesa (slovesný vid, slovesné tvary - mluvnické kategorie)
- spojky
- částice, citoslovce

Vše najdete v učebnici i sešitě.

Počet příspěvků: