Citát dne

Když dobře vychováme děti, musíme se smířit s tím, že se bez nás obejdou.

Vlado Müller

Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 tel: +420 222 523 392 mobil: +420 731 287 833 fax: +420 224 262 142 e-mail: info@vratislavova.cz webmaster: Václav Nádvorník grafika webu:Ivan Laštůvka

Domácí úkoly

Domácí úkoly

ČJ - Pololetní písemná práce

Datum: 06.01  Zadal: Autor příspěvku: brezanska   Kategorie: Domácí úkoly   Vymaž   Oprav   Vytiskni

pátek 15. 1.

Zopakujte si:
- podstatná jména (určit pád, číslo, rod a vzor; koncovky podstatných jmen; tvary některých podstatných jmen označujících části těla; víceslovné vlastní názvy)
- přídavná jména (mluvnické kategorie - pád, číslo, rod, druh a vzor; koncovky přídavných jmen; množné číslo; stupňování)
- zájmena (druhy zájmen, tvary zájmen on, ona, ono; já; náš,váš; můj, svůj)

Vše najdete v učebnici i sešitě.

Počet příspěvků: