Citát dne

Když dobře vychováme děti, musíme se smířit s tím, že se bez nás obejdou.

Vlado Müller

Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 tel: +420 222 523 392 mobil: +420 731 287 833 fax: +420 224 262 142 e-mail: info@vratislavova.cz webmaster: Václav Nádvorník grafika webu:Ivan Laštůvka

Domácí úkoly

Domácí úkoly

MAT - 8. třída

Datum: 11.03  Zadal: Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   Kategorie: Domácí úkoly   Vymaž   Oprav   Vytiskni

Ve středu 30.3. - čtvrtletní písemná práce - PS č.2 (lineární rovnice, lineární rovnice se zlomkem, slovní úlohy + slovní úlohy ,,koláčového" typu, vyjádření neznámé ze vzorce), PS č.3 (vzájemná poloha kružnice a přímky - tečna, sečna, výpočet délky tětivy, Thaletova věta).

Počet příspěvků: