Citát dne

Kdo nikdy nebyl dítětem, nemůže se stát dospělým.

Charles Spencer Chaplin

Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 tel: +420 222 523 392 mobil: +420 731 287 833 fax: +420 224 262 142 e-mail: info@vratislavova.cz webmaster: Václav Nádvorník grafika webu:Ivan Laštůvka

Pro budoucí první třídy

Pro budoucí první třídy

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2017/2018

Datum: 24.10  Zadal: Autor příspěvku: Mgr. a Bc. Jiří Ph.D. Trunda   Kategorie: Pro budoucí první třídy    Přiložený soubor: Ke stažení   Vymaž   Oprav   Vytiskni

Zápis do první třídy Základní školy, Praha 2, Vratislavova 13
pro školní rok 2017/2018.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis do první třídy naší základní školy pro školní rok 2017/2018 proběhne ve středu 19. a ve čtvrtek 20. dubna 2017 vždy od 14:00 do 17:00.
Z kapacitních důvodů můžeme otevřít pouze jednu první třídu pro cca 25 dětí (kapacita školy je naplněna).
Kritéria pro přijetí žáků jsou následující:
1. trvalé bydliště dítěte ve spádové oblasti školy (viz níže),
2. starší sourozenec ve škole,
3. dlouhodobý projevený zájem o školu projevený například návštěvou školy před termínem zápisu,
4. bydliště na Praze 2 mimo spádovou oblast školy.
Kritéria pro přijetí se nesčítají. Postupujeme tak, že nejdříve vybíráme žáky podle prvního kritéria, ze zbylých zájemců vybíráme podle druhého kritéria, atd. V případě, že nebude možné přijmout všechny děti podle jednoho kritéria (například přijmeme všechny žáky podle prvního a druhého kritéria a třetí kritérium bude splňovat více dětí, než kolik budeme moci přijmout), rozhodne los – přítomni losování budou členové školské rady.
Den otevřených dveří neplánujeme. Stejně jako v předešlých letech nabízíme zájemcům možnost individuální návštěvy školy za běžného provozu. Tato forma podle našeho přesvědčení má pro Vás mnohem vyšší vypovídací hodnotu. Během návštěvy Vám ředitel školy zodpoví všechny Vaše otázky, bude Vám představena třídní učitelka budoucí první třídy, budete se moci podívat do běžných hodin ve třídě dle vlastního výběru. Vezměte s sebou děti, kterých se Vaše rozhodování týká. Dítě si někdy všímá jiných věcí než dospělý a je důležité vědět, jak školní prostředí působí na něho/na ni.
Rádi bychom dopředu zmínili, že zápis nemá charakter přijímacího řízení, ale získávání prvních autentických informací o konkrétních dětech, které slouží jako příprava pro naši práci. Jiná kritéria než výše uvedená pro přijetí dětí nemáme a mít nebudeme.
K zápisu je zapotřebí vzít občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.Spádová oblast
Základní školy, Praha 2, Vratislavova

Spádová oblast je stanovena obecně závaznou vyhláškou 13/2014 Sb. hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol, ze dne 11. 9. 2014

Čiklova – lichá č. 1 – 13
Hostivítova
Jaromírova
K Rotundě
Krokova
Libušina
Lumírova
Na Libušince
Neklanova
Nezamyslova
Oldřichova
Ostrčilovo nám.
Přemyslova
Rašínovo nábř. – sudá č. 2 – 26
Sekaninova
Slavojova
Soběslavova
Spytihněvova
Svatoplukova
Štulcova
V Pevnosti
Vnislavova
Vratislavova

Počet příspěvků: