Citát dne

Naše mládež miluje přepych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu před stářím. Děti odmlouvají rodičům, srkají při jídle a tyranizují své učitele.

Sókratés, žil v letech 469 až 399 před naším letopočtem

Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 tel: +420 222 523 392 mobil: +420 731 287 833 fax: +420 224 262 142 e-mail: info@vratislavova.cz webmaster: Václav Nádvorník grafika webu:Ivan Laštůvka

Školní parlament

Školní parlament

Zápis ze školního parlamentu konaného dne 31.10.2016

Datum: 31.10  Zadal: Autor příspěvku: Jana Čiháková   Kategorie: Školní parlament   Vymaž   Oprav   Vytiskni

Na schůzku nedorazili zástupci třídy 3.A.
Na setkání jsme přivítali návštěvu z Běloruska a seznámili ji s tím, co je úkolem našeho žákovského parlamentu.
Mohli jsme se seznámit s 10. číslem školního časopisu, který nejpozději příští týden vyjde v počtu 3 ks na jednu třídu. 9. číslo časopisu pak bude na stránkách školy.
Kalendárium připravovaných akcí:
31.10. 14,00 hodin pietní akce městské části Praha 2 u pomníku legionářů Na Slovanech – účastní se 5.A+B
11.11. 11,00 hodin pietní akt k ukončení I. světové války u pomníku Na Slovanech, celá škola; fotodokumentace akce Jan Cestr
24.11. adventní dílny a trhy
Žáci si na 7.11. připraví přehled a náplň jednotlivých dílen tak, abychom příště mohli sestavit pozvánku pro rodiče žáků.
1.A
1.B
2.A – výroba betlémů z brambor, přineste si vlastní rydla
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
5.B
6. – kavárna, občerstvení (aktivitě se meze nekladou)
7. – šatna (TV školy)
8.
9.třída se nezúčastní
ŠD přízemí – prodejní stánek s dětskými výrobky

30.11. 14,00 hod. setkání parlamentů celé Prahy 2 u nás na škole, účast: Varinský, Košek

4. a 5.12. divadlo Na Fidlovačce: Muzikál Kapka medu pro Verunku, účastní se celá škola, neděle odpoledne – představení pro rodiče; pondělí dopoledne – pro naše prvňáčky a MŠ

Seznámení s expedicí BANÁT 16.-24.6.2017 pro děti i rodiče žáků, základna a kemp bude v hospodě „U medvěda“, cena 5 900,- Kč (autobus, strava, ubytování, průvodce, vstupy) + 100,- Kč cestovní pojištění. Zájemci se mohou hlásit J. Čihákové nebo J. Trundovi.

Různé:
• Nenašel by se někdo, kdo by připravil Info o naší škole do Novin Prahy 2 (rubriky Co se děje, Město a lidé, Společnost a vzdělání nebo Kaleidoskop)? – Třeba zprávičku o projektovém dni a pietní akci o pomníku na Slovanech…
• Nutno společnými silami dohlédnout na chování na záchodech. Na nevhodné chování upozorníme dotyčného ihned, pokud neučiní okamžitou nápravu, předáme informaci dohlížejícímu učiteli.
• 9.třída si ujasní požadavky na pingpongový stůl (nevystupují jednotně, dohadují se mezi sebou, co vlastně chtějí – stůl/provozní podmínky/gauč)
• Prosba o zrcadlo na dívčí záchody posledního patra (u 9. třídy), po celé škole jsou, jenom tam ne…
• V 8.třídě vyvstal problém s malou informovaností mezi školou a žáky, týká se to zejména těch, kteří nemají běžný přístup na internet a tedy Edupage (problém se známkami, malá informovanost o připravovaných akcích). Žáky podpořila i 9. třída.
První stupeň je informován, jak upozornilo hned více dětí z různých tříd.
Projednat s třídní p. učitelkou 8. třídy možná řešení.
• Na závěr jsme provedli nácvik předávání informací ve třídě.
. Najde se někdo, kdo si na příště připraví na parlament drobnou hru? Zapomněli jsme se o tom pobavit :(

Příští zasedání školního parlamentu je, podle domluvených termínů – 7.11., 21.11..

A úplně nakonec jsme si zahráli hru na sochy. Jen nám na ni zbylo maličko času.

Kostru zápisu připravil a o zápis se snažil: David Roubal

Počet příspěvků: