Citát dne

Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.

Saint Antoine De Exupéry

Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 tel: +420 222 523 392 mobil: +420 731 287 833 fax: +420 224 262 142 e-mail: info@vratislavova.cz webmaster: Václav Nádvorník grafika webu:Ivan Laštůvka

Pro budoucí první třídy

Pro budoucí první třídy

Zápis do první třídy pro školní rok 2019/2020

Datum: 15.02  Zadal: Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   Kategorie: Pro budoucí první třídy    Přiložený soubor: Ke stažení   Vymaž   Oprav   Vytiskni

Zápis do první třídy Základní školy, Praha 2, Vratislavova 13
pro školní rok 2019/2020.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

zápis do první třídy naší základní školy pro školní rok 2018/2019 proběhne v pondělí 8. a v úterý 9. dubna 2019 vždy od 14:00 do 17:30.
předpokládáme, že ve školním roce 2019/2020 budeme moci otevřít dvě první třídy, každou pro cca 23 dětí (více nám nedovolí kapacita školy).
Kritéria pro přijetí žáků jsou následující:
1. trvalé bydliště dítěte ve spádové oblasti školy (viz níže),
2. los
Den otevřených dveří neplánujeme. Stejně jako v předešlých letech nabízíme zájemcům možnost individuální návštěvy školy za běžného provozu. Tato forma podle našeho přesvědčení má pro Vás mnohem vyšší vypovídací hodnotu. Během návštěvy Vám ředitel školy zodpoví všechny Vaše otázky, budou Vám představeny třídní učitelky budoucích prvních tříd, budete se moci podívat do běžných hodin ve třídě dle vlastního výběru. Vezměte s sebou děti, kterých se Vaše rozhodování týká. Dítě si někdy všímá jiných věcí než dospělý a je důležité vědět, jak konkrétní školní prostředí působí na něho/na ni.
Rádi bychom dopředu zmínili, že zápis nemá charakter přijímacího řízení, ale získávání prvních autentických informací o konkrétních dětech, které slouží jako příprava pro naši práci. Jiné kritérium pro přijetí než je spádová oblast školy a následně losování ze zájemců, kteří nejsou ze spádové oblasti pro případné doplnění volné kapacity nemáme a mít nebudeme.
K zápisu je zapotřebí vzít občanský průkaz zákonného zástupce dítěte.

Spádová oblast Základní školy, Praha 2, Vratislavova
(Spádová oblast je stanovena obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol)

Čiklova – lichá č. 1 – 13
Hostivítova
Jaromírova
K Rotundě
Krokova
Libušina
Lumírova
Na Libušince
Neklanova
Nezamyslova
Oldřichova
Ostrčilovo nám.
Přemyslova
Rašínovo nábř. – sudá č. 2 – 26
Sekaninova
Slavojova
Soběslavova
Spytihněvova
Svatoplukova
Štulcova
V Pevnosti
Vnislavova
Vratislavova

Počet příspěvků: