Citát dne

Mnozí, kdo milovali třeba celý život, dovedou nás méně poučit o tom, co je láska, než dítě, které ztratilo pejska...

Billy Wilder

Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 tel: +420 222 523 392 mobil: +420 731 287 833 fax: +420 224 262 142 e-mail: info@vratislavova.cz webmaster: Václav Nádvorník grafika webu:Ivan Laštůvka

Školní poradenské služby

Už zase vši!

(Autor příspěvku: Pavel Martinovský   23.09.2014  Školní poradenské služby  Vse)

Vážení rodiče a přátelé školy, se začátkem školního roku, s chladnějším počasím, kdy v dopravě cestují rozliční jedinci s parazity, které pak nechají na polstrované sedačce, kdy se více v chladu nosí teplé čepice, do naší školy opět dostaly vši. Zatím se objevily v 1. třídě. Prosíme, věnujte dětem náležitou pozornost, prohlížejte je a případně se, pokud se drobný a vytrvalý živočich objeví, poraďte v lékárně o vhodném prostředku. Děkujeme za pochopení.

 

Kontakt na paní psycholožku

(Autor příspěvku: Pavel Martinovský   17.03.2014  Školní poradenské služby  Vse)

Protože několik žáků projevilo zájem o soukromé slyšení u paní psycholožky, uvádíme zde e-mail, na kterém ji můžete kontaktovat: milaalbrechtova@gmail.com tel.:775 095 970

 

Nebezpečí extremismu

(Autor příspěvku: Pavel Martinovský   13.06.2013  Školní poradenské služby  Vse  Fotogalerie  )

Ve čtvrtek 13. června se žáci 8. a 9. tříd účastnili programu o nebezpečí extremismu z programu prevence MHMP. Odborník Bc. Lebeda si kromě teoretického výkladu připravil i praktické video ukázky a vysvětlil, jak by případní extremisté mohli naše žáky ovlivnit.

 

Řekni drogám ne!

(Autor příspěvku: Pavel Martinovský   05.06.2013  Školní poradenské služby  Vse  Fotogalerie  )

Ve středu si žáci 7. – 9. ročníku vyslechli nejnovější informace ze světa drog. Odborníci PhDr. Ivan Douda a PhDr. Tereza Sejkorová odpověděli na všetečné dotazy žáků. Vše směřovalo k jednomu cíli, aby si žáci uvědomili nebezpečí, jaká jim hrozí! Zajímavý pořad zpestřil svými písněmi Ivan Hlas. Akci organizovala společnost Medea kultur. Více informací na www.reknidrogamne.cz .

 

Informace o přijímacím řízení

(Autor příspěvku: Benešová   21.10.2012  Školní poradenské služby  Vse)

Aktuální informace o přijímacím řízení pro šk.r. 2013/2014 Termín pro odevzdání přihlášky na SŠ - do 15.3. 2013 - přihlášku dostane žák na naší škole / uchazeč může podat dvě přihlášky/. - 1.kolo přijímacího řízení je od 22.dubna do 30.dubna 2013 / týká se i nižších stupňů víceletých gymnázií/. Další informace budou předány rodičům na třídní schůzce dne 31.10.2013.

 

Poradenské služby

(Autor příspěvku: Benešová   11.10.2012  Školní poradenské služby  8.r.)

Upozorňujeme rodiče na možnost konzultací pro integrované žáky v 8.třídě. Český jazyk / Marie Benešová/- pondělí od 13,00 hod., Matematika / Bohuslava Bucharová/- čtvrtek od 13,40 hod. Fyzika / Kateřina Ipserová/ - pátek od 13,40 hod.

 

PPP a volba povolání

(Autor příspěvku: Pavel Martinovský   26.09.2012  Školní poradenské služby  9.r.)

Vážení rodiče žáků 9. třídy, Vaše děti obdržely nabídku Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 1, 2 a 4: pomoc při orientaci k volbě povolání, která je určena převážně žákům uvažujícím o volbě střední školy s maturitou a zatím si nejsou jisti správností své volby. Součástí kurzu profesní orientace je i komplexní psychologické vyšetření – tj. test rozumových schopností, didaktické a osobnostní testy a zájmové dotazníky. Kurz probíhá ve dvou dnech - 9. října od 8:30 do 12:30 (účastní se samo ...

 

Výchovná poradkyně

(Autor příspěvku: Pavel Martinovský   29.08.2012  Školní poradenské služby  Vse)

Výchovná poradkyně ZŠ Vratislavova 13 Praha 2 Mgr. Marie Benešová. Konzultační hodiny: termín si stanovíme po vzájemné telefonické domluvě. Žáci mohou využít i přestávek. Kabinet výchovné poradkyně najdete ve 3. patře - kabinet dějepis, zeměpis. V čem může výchovný poradce pomoci žákům a rodičům: - poradenství při volbě povolání (rozhodování se o vhodné střední škole), pomoc při vyplňování přihlášek - poradenství při řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků (např. školní neúspěšn ...

 

Pomáhat a chránit

(Autor příspěvku: Pavel Martinovský   25.04.2012  Školní poradenské služby  Vse)

Naše děti z družiny již vědí, co znamená nápis na policejních vozech. Pomáhat a chránit umí nejen policisté, ale i hasiči a zdravotníci, jak předvedli 25. dubna odpoledne na Dni bezpečnosti silničního provozu. Více ve složce školní družiny.

 

Prevence dopravní výchovy v družině

(Autor příspěvku: Pavel Martinovský   25.04.2012  Školní poradenské služby  Vse)

Naši nejmenší ze školní družiny zavítali na divadelní představení do Muzea Policie ČR, aby jednak zhlédli představení o napraveném účastníkovi silničního provozu, jednak si zasoutěžili a vylepšili si znalosti dopravních značek a pravidel silničního provozu. A protože se oteplilo, nezbývá než dodat – hurá na kolo! Více v sekci školní družina.

 

Žáci družiny si zahráli na kriminalisty

(Autor příspěvku: Pavel Martinovský   22.03.2012  Školní poradenské služby  Vse)

V rámci prevence navštívila školní družina Muzeum Policie ČR. Pod vedením odborníků z kriminalistického ústavu se seznámili s prací policie. Některé metody si sami vyzkoušeli. Malí školáci poznali, že je lépe být kriminalistou než kriminálníkem! Více viz školní družina.

 

Všichni za jednoho

(Autor příspěvku: Pavel Martinovský   22.03.2012  Školní poradenské služby  Vse)

V rámci prevence šikany zhlédli školáci představení Jeden za všechny, všichni za jednoho v Muzeu Police ČR. Pokud budou jako mušketýři držet při sobě, nemáme o ně strach. Fotografie z akce jsou ve složce školní družiny.

 

Zásady bezpečného chování dětí při kontaktu s cizí osobou

(Autor příspěvku: Pavel Martinovský   16.03.2012  Školní poradenské služby  Vse)

Zásady bezpečného chování dětí při kontaktu s cizí osobou Vážení žáci, jak se můžete dočíst na serveru Policie ČR, množí se počet případů, kdy jsou děti školního věku lákány do osobního vozu cizí osobou. Prosím, důkladně prostudujte a hlavně si zapamatujte následující rady. Nezapomeňte, že v prvním případě jde o Vás samotné!!! Základy bezpečného chování dětí při kontaktu s cizí osobou • Nikam nechoď s neznámými lidmi. • Cizím lidem neotvírej dveře od domu ani bytu. • Nikdy nesedej k cizím ...

 

Počet příspěvků: