Citát dne

Mnozí, kdo milovali třeba celý život, dovedou nás méně poučit o tom, co je láska, než dítě, které ztratilo pejska...

Billy Wilder

Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 tel: +420 222 523 392 mobil: +420 731 287 833 fax: +420 224 262 142 e-mail: info@vratislavova.cz webmaster: Václav Nádvorník grafika webu:Ivan Laštůvka

Pro budoucí první třídy

Aktuální seznam přijatých žáků

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   07.05.2019  Pro budoucí první třídy  Vse)

Dobrý den, vzhledem k tomu, že mi dnes jedna z maminek stávajících žáků oznámila, že se budou stěhovat do Brna, mohli jsme přijmout ještě dalšího budoucího prvňáčka. K dnešnímu dni aktuální seznam přijatých (dle čísel, které jste dostali u zápisu) je: 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 30 31 32 34 35 36 37 39 40 42 43 44 45 46 49 50 53 54 59 60 61 64 101 102 103 104 105 106 109 110 115 117 119 120 122 Pokud ...

 

Seznam přijatých žáků

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   06.05.2019  Pro budoucí první třídy  Vse)

Dobrý den, přikládám seznam čísel žáků přijatých k základnímu vzdělávání v prvním ročníku ve školním roce 2019/2020: 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26 27 30 31 32 34 35 36 37 39 40 42 43 44 45 46 49 50 53 54 59 60 61 101 102 103 104 105 106 109 110 117 119 120 122

 

Výsledky zápisu do prvních tříd

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   15.04.2019  Pro budoucí první třídy  Vse)

Vážení rodiče žáků budoucích prvňáčků, zápis do první třídy naší školy pro školní rok 2019/2020 dopadl tak, že budeme moci přijmout všechny děti z naší spádové oblasti (těch je 41). Bohužel nebudeme zcela jistě schopni z kapacitních důvodů přijmout všechny děti, které k zápisu přišly. Převis zájmu nad naší kapacitou je totiž 40% (k zápisu přišlo 73 dětí). Zřejmě ale budeme moci přijmout také několik dětí s bydlištěm mimo naši spádovou oblast. To ovšem budeme vědět jistě až podle toho, jak d ...

 

Zápis do první třídy pro školní rok 2019/2020

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   15.02.2019  Pro budoucí první třídy  Vse  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

Zápis do první třídy Základní školy, Praha 2, Vratislavova 13 pro školní rok 2019/2020. Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zápis do první třídy naší základní školy pro školní rok 2018/2019 proběhne v pondělí 8. a v úterý 9. dubna 2019 vždy od 14:00 do 17:30. předpokládáme, že ve školním roce 2019/2020 budeme moci otevřít dvě první třídy, každou pro cca 23 dětí (více nám nedovolí kapacita školy). Kritéria pro přijetí žáků jsou následující: 1. trvalé bydliště dítěte ve spádové oblasti š ...

 

Zahájení školního roku v 1. třídě

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   29.08.2018  Pro budoucí první třídy  Vse)

Vážení rodiče, školní rok pro naše prvňáčky zahájíme v pondělí 3. září 2018 v 8:30 v tělocvičně školy. Prosíme o dochvilnost, aby mohl být zrealizován celý plán prvního slavnostního dne Vašich dětí ve škole. Do školy můžete přicházet již od 8:15. Počítejte, prosím, s tím, že po úvodní vyučovací hodině (45 minut), bude následovat třídní schůzka, na které Vám pan učitel třídní řekne vše potřebné (o pomůckách, rozvrhu, atd.). O děti v té době se postaráme - provedeme je školou, ukážeme, kde co je ...

 

První třídní schůzka budoucí první třídy

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   31.05.2018  Pro budoucí první třídy  Vse)

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků, první Vaše společné setkání se uskuteční v Základní škole, Praha 2, Vratislavova 13 v pondělí 11. 6. 2018 od 16:30. Vezměte s sebou, prosím, také naše budoucí žáky. Pan učitel Vám řekne, co by bylo dobré pořídit a základní informace o organizaci příštího školního roku i o akcích, které ještě škola pořádá do konce stávajícího školního roku, a které můžete se svými dětmi navštívit. Představíme Vám možnost navštěvování kroužku angličtiny. Samozřejmě zodpov ...

 

Možnost přijetí dalších žáků

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   17.04.2018  Pro budoucí první třídy  Vse  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

Vážení rodiče, na základě telefonického ověřování toho, kdo skutečně nastoupí do budoucí první třídy jsme zjistili, že můžeme přijmout další tři děti ze spádové oblasti v pořadí seznamu vylosovaného pořadí (některé děti nastoupí jinam, stěhují se, atd.) Nová situace je vyznačena v seznamu v příloze (dětí ve třídě může být stále 27, tři děti ze seznamu nenastoupí). Hledání dalších možností a vyjednávání pokračuje. Znovu bych chtěl poprosit ty rodiče, kteří jsou ze spádové oblasti a vědí, že j ...

 

Vylosované pořadí žáků ze spádové oblasti

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   13.04.2018  Pro budoucí první třídy  Vse  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

Dobrý den, dnes proběhlo za přítomnosti paní Bc. Lucie Pechové, členky školské rady, která v ní zastupuje zřizovatele školy, Městskou část Praha 2, losování pořadí žáků pro přijetí k plnění povinné školní docházky (do prvního ročníku) od 1. září 2018. Tabulku naleznete v příloze. Prvních 27 vylosovaných můžeme přijmout hned. U zápisu jsme byli informováni některými rodiči, že hlásí své děti rovněž na jiné školy. Pokud se tyto informace potvrdí, postoupí na uvolněné místo automaticky první žák  ...

 

Po zápisu do budoucí první třídy

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   11.04.2018  Pro budoucí první třídy  Vse)

Vážení rodiče, k zápisu do budoucí první třídy se dostavilo celkem 56 dětí, z toho 42 ze spádové oblasti. Jak jsme uváděli již na podzim, můžeme ve školním roce 2018/2019 z kapacitních důvodů otevřít pouze jednu první třídu. Podle stavu žáků k dnešku, to je k 11. dubnu 2018, můžeme přijmout 27 budoucích prvňáčků. Tím naplníme k 1. září 2018 kapacitu školy, která je stanovena na 325 žáků, na 100%. Kapacita školy je hygienickým a bezpečnostním parametrem, který nesmí být v žádném případě překroče ...

 

Zápis do první třídy pro školní rok 2018/2019

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   04.12.2017  Pro budoucí první třídy  Vse)

Zápis do první třídy Základní školy, Praha 2, Vratislavova 13 pro školní rok 2018/2019. Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zápis do první třídy naší základní školy pro školní rok 2018/2019 proběhne v pondělí 9. a v úterý 10. dubna 2018 vždy od 14:00 do 17:30. Z kapacitních důvodů můžeme otevřít pouze jednu první třídu pro cca 25 dětí (kapacita školy je naplněna). Kritéria pro přijetí žáků jsou následující: 1. trvalé bydliště dítěte ve spádové oblasti školy (viz níže), 2. starší souro ...

 

Zahájení školního roku 2017/2018

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   25.08.2017  Pro budoucí první třídy  Vse)

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků a milí prvňáčci, školní rok 2017/2018 začíná nezvykle pozdě - až v pondělí 4. září. Tento den se již nikoliv budoucí, ale stávající žáci první třídy naší školy sejdou v 8:15. Tento termín volíme úmyslně proto, že všechny ostatní třídy začínají v 8:00. Ve čtvrt na devět bude situace pro Vás i Vaše děti přehlednější, protože všichni ostatní již budou ve třídách. U kovových dveří (to jsou ty nad schody za hlavním vchodem) bude od 8:00 stále někdo ze zaměstna ...

 

Setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   31.05.2017  Pro budoucí první třídy  Vse)

Vážení rodiče, naši milí budoucí prvňáčci, první setkání budoucí první třídy se uskuteční dne 15. června 2017 od 16:00 v budově školy. Zatímco si děti budou hrát "na školu", rodiče se sejdou s paní učitelkou třídní a doví se vše potřebné k zahájení školní docházky jejich dětí. Předpokládaná délka setkání - 1 hodina. Těšíme se na shledanou, Jiří Trunda

 

Zápis do prvních tříd pro školní rok 2017/2018

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   24.10.2016  Pro budoucí první třídy  Vse  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

Zápis do první třídy Základní školy, Praha 2, Vratislavova 13 pro školní rok 2017/2018. Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zápis do první třídy naší základní školy pro školní rok 2017/2018 proběhne ve středu 19. a ve čtvrtek 20. dubna 2017 vždy od 14:00 do 17:00. Z kapacitních důvodů můžeme otevřít pouze jednu první třídu pro cca 25 dětí (kapacita školy je naplněna). Kritéria pro přijetí žáků jsou následující: 1. trvalé bydliště dítěte ve spádové oblasti školy (viz níže), 2. starší s ...

 

Dotazník pro rodiče budoucích prvňáčků

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   08.06.2016  Pro budoucí první třídy  Vse  Fotogalerie  )

Vážení rodiče, na základě domluvy na setkání budoucích prvňáčků přikládám krátký dotazník týkající se Vašeho zájmu o zařazení dítěte do třídy ke konkrétnímu třídnímu učiteli - k paní kolegyni Vránové (Hejného matematika), nebo k panu učiteli Doleželovi (tvořivá škola). Na dotazník se dostanete kliknutím na odkaz Fotogalerie u tohoto příspěvku. V případě, že jste se zatím s "Hejného" matematikou nesetkali, přikládám odkaz, na kterém budete moci získat základní informace: http://www.h-mat.cz/pro ...

 

Setkání budoucích prvňáčků

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   03.06.2016  Pro budoucí první třídy  Vse)

Vážení rodiče našich budoucích prvňáčků, připomínáme i touto cestou, že setkání žáků budoucích prvních tříd a jejich rodičů proběhne dne 6. 6. 2016 od 16:30. Na místo Vás v budově školy dovedou ukazatele. Náš program je cca na jednu hodinu, program by se mohl natáhnout Vašimi dotazy. O děti však bude postaráno - budou se zatím seznamovat se školou a pak si hrát "na školu". :-) Těšíme se na setkání, na shledanou, Jiří Trunda

 

Pořadová čísla žáků přijatých k základnímu vzdělávání

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   27.01.2016  Pro budoucí první třídy  Vse  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

Vážení rodiče, v příloze naleznete pořadová čísla dětí, které byly přijaty k základnímu vzdělávání v Základní škole, Praha 2, Vratislavova 13 od školního roku 2016/2017. Pokud jste číslo, které bylo přiděleno Vašemu dítěti, ztratili, zavolejte, prosím, do kanceláře školy (tel.č.: 222 523 392), napište mail (sekretarka@vratislavova.cz) nebo se zastavte ve škole osobně, sdělíme Vám ho. Pokud by se stalo, že jste byli přijati, ale z nějakého důvodu nakonec nastoupí Vaše dítě na jinou školu, ve ...

 

Zpráva po zápisu

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   20.01.2016  Pro budoucí první třídy  Vse)

Vážení rodiče, děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili tím, že jste přišli se svými dětmi k zápisu do naší školy. Velmi si toho vážíme. Celkem Vás přišlo 64, což velmi výrazně překračuje naše kapacitní možnosti. Z toho důvodu jsem dnes jednal s vedoucí odboru školství našeho zřizovatele - tedy Prahy 2 o možnosti urychlit proces navýšení kapacity školy tak, abychom mohli otevřít dvě první třídy. Paní vedoucí již podnikla kroky, které tuto cestu otevírají. Věřte, prosím, že v tuto chvíli  ...

 

Zápis do budoucí první třídy

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   06.01.2016  Pro budoucí první třídy  Vse  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

Zápis do 1. tříd Základní školy, Praha 2, Vratislavova 13 pro školní rok 2016/2017 proběhne v pondělí 18. 1. 2016 a v úterý 19. 1. 2016, a to vždy od 14:00 do 17:00. S sebou vezměte občanský průkaz a hlavně budoucího prvňáčka! Pokud se z nějakého důvodu nemůžete k zápisu v uvedených termínech dostavit (nemoc dítěte, zahraniční pobyt, atd.), kontaktujte, prosím, školu, abychom mohli dohodnout termín náhradní. Kritéria pro stanovení pořadí přijetí dětí: 1. kritérium: spádová oblast školy (viz ...

 

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků ve školním roce 2016/2017

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   23.09.2015  Pro budoucí první třídy  Vse  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

Vážení rodiče, pokud zvažujete zápis svého dítěte, budoucího prvňáčka, do naší školy, nabízíme Vám možnost návštěvy školy ještě před termínem zápisu (ten proběhne v pondělí 18. a v úterý 19. ledna 2016). „Den otevřených dveří“ nepořádáme, protože se domníváme jako učitelé, ale také jako rodiče, že je cennější vidět školu za běžného provozu. Pokud tedy máte zájem přijít se se svými dětmi podívat, jak to u nás vypadá, zavolejte, prosím, nebo napište na níže uvedené kontakty. Domluvíme si termín  ...

 

Angličtina v budoucích prvních třídách

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   14.05.2015  Pro budoucí první třídy  Vse  Fotogalerie  )

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, kliknutím na odkaz Fotogalerie se dostanete k anketnímu lístku, který se týká Vámi upřednostňované varianty výuky angličtiny Vašeho dítěte v 1. ročníku. Protože jsem byl informován o tom, že včerejší prezentace nevyzněla tak, jak měla, považuji za důležité zdůraznit, že škola neupřednostňuje žádnou z nabízených variant a nijak neřešíme ani to, že děti se v první a ve druhé třídě v angličtině nevzdělávají. Předběžný zájem o podobu angličtiny v 1. třídě zjišťuj ...

 

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků pro školní rok 2015/2016

(Autor příspěvku: Pavel Martinovský   28.04.2015  Pro budoucí první třídy  Vse  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, rády bychom Vás pozvaly na první informační setkání, které se bude konat 13.5. 2015 od 16.30 h na ZŠ Vratislavova 13, Praha 2. Vezměte si s sebou, prosím, dobrou náladu papír a tužku. Předpokládaná doba trvání cca hodinu. V příloze naleznete doporučený seznam vybavení dětí do obou prvních tříd. Na setkání s Vámi se těší Jana Čiháková a Petra Stupková

 

Genetická metoda čtení a psaní

(Autor příspěvku: Pavel Martinovský   14.04.2015  Pro budoucí první třídy  Vse  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

Především pro rodiče žáků budoucích prvních tříd přinášíme krátký přehled o genetické metodě čtení a psaní, který připravila paní učitelka Stupková - viz příloha.

 

Něco o "nové" matematice

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   19.02.2015  Pro budoucí první třídy  Vse  Fotogalerie  )

Vážení rodiče, pokud se chcete dovědět již nyní něco o didaktice matematiky pana profesora Hejného, klikněte, prosím, na odkaz Fotogalerie u této zprávy. Hezký den, Jiří Trunda

 

Ze zápisu do budoucích prvních tříd

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   21.01.2015  Pro budoucí první třídy  Vse  Fotogalerie  )

Kliknutím na fotogalerii se dostanete k alespoň pár snímkům ze zápisu do budoucích prvních tříd... :-)

 

Zápis pro školní rok 2015/2016

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   23.10.2014  Pro budoucí první třídy  Vse  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

Vážení rodiče, zápis do budoucích prvních tříd proběhne ve čtvrtek 15. 1. 2014 a v pátek 16. 1. 2015 vždy od 14:00 do 17:00. S sebou vezměte občanský průkaz a hlavně budoucího prvňáčka! :-) Kritéria pro přijetí: 1. trvalé bydliště ve spádové oblasti školy (viz příloha) 2. starší sourozenec ve škole 3. projevený dlouhodobý zájem o vzdělávací program školy (vyjádřený například návštěvou školy) 4. trvalé bydliště v Praze 2 mimo spádovou oblast školy Kritéria přijetí se nesčítají. Nejdříve j ...

 

Letní podvečer 17. 6. 2014

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   04.06.2014  Pro budoucí první třídy  Vse)

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, připomínáme, že vítání budoucích prvňáčků proběhne v rámci tradiční akce Letní podvečer dne 17. 6. 2014 od 17:00 v prostoru Národní kulturní památky Vyšehrad. Celá akce proběhne v prostoru na hradbách nad školou (vedle letní scény), kde probíhá divadelní festival Vyšehraní, jehož organizátoři nám vyšli vstříc a umožní nám využít divadelní stan, takže akce proběhne i za nepříznivého počasí. Těšíme se na shledanou, Jiří Trunda

 

Seznam přijatých žáků

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   17.01.2014  Pro budoucí první třídy  Vse  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

Vážení rodiče, děkujeme za zájem, který jste projevili o naši školu, o naši práci. Máme velkou radost a zároveň si velice vážíme toho, že se do školy hlásí stále více dětí. Moc rádi bychom vyhověli všem zájemcům, bohužel, naše prostorové možnosti nás limitují. To je jediný důvod, proč nemůžeme vyhovět všem, kteří k nám přišli k zápisu. Obracím se proto s prosbou na ty rodiče, jejichž děti podle námi předem daných kritérií a v rámci našich kapacitních možností můžeme nyní přijmout, a kteří šli k ...

 

Zápis do prvních tříd

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   10.10.2013  Pro budoucí první třídy  Vse  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

Vážení rodiče, zápis do budoucích prvních tříd proběhne ve středu 15. 1. 2014 a ve čtvrtek 16. 1. 2014 vždy od 14:00 do 17:00. S sebou vezměte občanský průkaz a hlavně budoucího prvňáčka! :-) Nabízíme možnost návštívit školu ještě před zápisem. Pokud máte zájem seznámit se s podrobnostmi o fungování naší školy, prohlídku budovy a návštěvu ve vyučování (i s Vašimi dětmi), domluvte si, prosím, termín schůzky na telefonním čísle 222523392, nebo 731287833, případně mailem na reditel@vratislavov ...

 

Začátek školního roku

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   28.08.2013  Pro budoucí první třídy  1.r.)

Milí žáci a vážení rodiče! Školní rok začíná v pondělí 2. září. Prvňáčkové se sejdou na dvoře v 8:30 a půjdou do tříd, po cca 40 minutách budou mít rodiče žáků 1. tříd krátkou schůzku. Ranní školní družina je otevřena od 7 hodin, odpolední od ukončení výuky do 17:00. Další dny bude výuka probíhat dle rozvrhu (od 9:00 do 12:40).

 

Pomůcky pro žáky 1. třídy

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   28.06.2013  Pro budoucí první třídy  Vse)

Pomůcky pro žáky budoucí 1. třídy Výtvarná výchova: barevné papíry - složka voskovky pastelky vodové barvy pytel/kufřík na výtvarné potřeby 3 štětce (kulatý č. 8 a 3, plochý č. 12 - přírodní štětiny) modelovací hmota (10 barev) tuhé lepidlo krátké pravítko špejle kelímky na vodu (třeba plechovka od kompotu) podložka (nejlépe igelitový ubrus - klidně i starý) zástěra, nebo plášť (poslouží tatínkova vysloužilá košile s ustřiženými rukávy) hadřík na utírání štětců Tělesná výchova:  ...

 

Zápis ze setkání budoucích prvňáčků dne 5. 6. 2013

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   12.06.2013  Pro budoucí první třídy  Vse  Přiložený soubor:   Rozdělení do tříd  )

Vážení rodiče, přikládáme stručný záznam informací, které paní učitelky podaly na setkání žáků a rodičů budoucích prvních tříd. Školní rok začíná v pondělí 2. 9. 2013. Děti budoucího prvního ročníku se sejdou na dvoře školy v 8:30. (Nebojte se, u vchodu se Vás ujmeme a cestu ukážeme.) Počítejte, prosím, s následujícím rozvrhem prvního školního týdne: Po: 9:00 - 9:45 Ú : 9:00 - 10:50 St: 9:00 - 11:45 Čt: 9:00 - 11:45 Pá: 9:00 - 11:45 Již od prvního školního dne bude zajištěn provoz ranní ...

 

Setkání budoucích prvňáčků

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   21.05.2013  Pro budoucí první třídy  Vse)

Milé děti, vážení rodiče, zveme Vás na první setkání budoucích prvňáčků, které se uskuteční dne 5. června 2013 od 16:30 v naší škole. S sebou si vezměte hlavně dobrou náladu. Pastelky, papíry a další poskytneme my. S dětmi si budou paní učitelky hrát "na školu". Nebojte se, nikdo nebude z ničeho zkoušen. Jde o to, aby se budoucí žáci seznámili s prostředím školy, s paními učitelkami i se sebou navzájem . Rodičům mezitím poskytneme informace, které považujeme za podstatné a zodpovíme případn ...

 

Seznam přijatých žáků

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   28.01.2013  Pro budoucí první třídy  Vse  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, v příloze naleznete aktualizovaný seznam těch dětí, které byly přijaty do budoucí první třídy. Jiří Trunda

 

Zápis do budoucích prvních tříd

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   19.11.2012  Pro budoucí první třídy  Vse  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

Vážení rodiče, zápis do budoucích prvních tříd proběhne v úterý 15. a ve středu 16. 1. 2013, vždy od 14:00 do 18:00. S sebou vezměte občanský průkaz a hlavně budoucího prvňáčka! :-) Nabízíme možnost navštívit školu ještě před zápisem. Pokud máte zájem seznámit se s podrobnostmi o fungování naší školy, prohlídku budovy a návštěvu ve vyučování (i s Vašimi dětmi), domluvte si, prosím, termín schůzky na telefonním čísle 222523392, nebo 731287833, případně mailem na reditel@vratislavova .cz . V ...

 

První školní týden

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   29.08.2012  Pro budoucí první třídy  Vse)

Milí prvňáčci, prázdniny končí a my se už na Vás moc těšíme. Škola nám začíná v pondělí v 8:00. Slavnostní zahájení školního roku potrvá do 8:45 a pak si půjdete s paní vychovatelkou prohlédnout školní družinu. Vaši rodiče ještě zůstanou ve třídě, kde budou mít informativní schůzku s paními učitelkami. První den si nemusíte brát přezůvky, ale tašku si s sebou vzít můžete. Plán vučování v prvním týdnu: pondělí: 8:00 - 8:45 úterý: 9:00 - 11:00 středa až pátek: 9:00 - 11:45 Provoz školní ...

 

Seznam pomůcek pro budoucí prvňáčky

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   01.06.2012  Pro budoucí první třídy  Vse  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

Vážení rodiče, v příloze naleznete seznam pomůcek pro budoucí prvňáčky.Přejeme příjemné léto! Jiří Trunda

 

Setkání budoucích prvňáčků

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   10.04.2012  Pro budoucí první třídy  Vse)

Vážení rodiče žáků budoucích prvních tříd, milé děti, první setkání budoucích prvňáčků se uskuteční na svatého Jiří, tedy 24. dubna od 16:00. Zatímco se děti budou věnovat připraveným činnostem, sejdeme se s rodiči, abychom se domluvili, co bude zapotřebí pořídit, co plánujeme, jak bude vypadat složení budoucích tříd a samozřejmě všechno, co Vás bude zajímat. Děti budou mít zároveň příležitost sejít se na chvíli v novém prostředí se svými budoucími spolužáky a snad i kamarády. Těšíme se na ...

 

Žáci přijatí do vyšších ročníků, děti z Plzeňské

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   29.02.2012  Pro budoucí první třídy  Vse)

Vážení rodiče, milí žáci, v pondělí jsme ukončili administrativní práce spojené s přijímáním žáků do vyššího než budoucího prvního ročníku. Celkem k nám do druhého a vyšších ročníků od září 2012 nastoupí 61 dětí. Téměř všechny jsou z rušené základní školy v Plzeňské ulici na Praze 5. V úterý byla rozeslána všechna rozhodnutí o přijetí žáků, dopis proto čekejte do konce týdne. Příští týden ve středu se dostavím do školy v Plzeňské ulici, abych ještě s kolegyněmi a kolegou probral některé pe ...

 

Konečný seznam přijatých žáků budoucíprvní třídy

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   24.02.2012  Pro budoucí první třídy  Vse  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

Dobrý den, v příloze přikládám aktualizovaný seznam dětí zapsaných do budoucí první třídy. Celkově bylo přijato 45 dětí. Vážíme si projeveného zájmu o naši školu. Máme radost, že je o naši práci zájem a těšíme se na spolupráci s Vámi - rodiči a samozřejmě na budoucí prvňáčky. :-)

 

Jak v pohodě zvládnout zápis do první třídy

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   12.01.2012  Pro budoucí první třídy  Vse)

1. Zklidněte dítě i sebe. Zápis není přijímací zkouškou, ale informačním setkáním. 2. Předem si o zápisu v klidu povídejte, k větší jistotě dítěte pomůže, pokud si bude umět celý průběh zápisu představit. 3. Rozptylujte obavy dítěte, snažte se je přesvědčit, že všechno zvládne a vy tam budete s ním. 4. Při samotném zápisu na dítě zbytečně netlačte. Nebudeme to dělat ani my. Pokud se dítě "zasekne", zkusíme ho vlídně přivést k tomu, aby komunikovalo. Pokud se to ale nepodaří, nebude to tragéd ...

 

Spádová oblast školy

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   28.12.2011  Pro budoucí první třídy  Vse  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, v příloze nalezenete spádovou oblast naší školy. Kritéria stanovená pro přijetí žáků do budoucí první třídy ZŠ, Praha 2, Vratislavova 13: 1. Trvalé bydliště ve spádové oblasti školy 2. Starší sourozenec ve škole 3. Dlouhodobý zájem o program školy projevený například návštěvou školy před termínem zápisu 4. V případě, že by první tři kritéria nestačila, bude další výběr žáků prvních tříd proveden losem z těch, kteří se dostaví k zápisu. Los bude proveden v ...

 

Informace o zápisu do prvních tříd

(Autor příspěvku: Václav Nádvorník   28.11.2011  Pro budoucí první třídy  Vse  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

Vážení rodiče, zápis do budoucích prvních tříd proběhne v úterý 17. 1. 2012 a ve středu 18. 1. 2012 vždy od 14:00 do 17:00. S sebou vezměte občanský průkaz a hlavně budoucího prvňáčka! :-) Nabízíme možnost návštívit školu ještě před zápisem. Pokud máte zájem seznámit se s podrobnostmi o fungování naší školy, prohlídku budovy a návštěvu ve vyučování (i s Vašimi dětmi), domluvte si, prosím, termín schůzky na telefonním čísle 222523392, nebo 731287833, případně mailem na reditel@vratislavova . ...

 

Počet příspěvků: