Citát dne

Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje.

Saint Antoine De Exupéry

Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 tel: +420 222 523 392 mobil: +420 731 287 833 fax: +420 224 262 142 e-mail: info@vratislavova.cz webmaster: Václav Nádvorník grafika webu:Ivan Laštůvka

Zprávy pro 8.r

Test s klíčem k řešení

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   21.09.2016  Učební materiály  8.r.  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

V příloze naleznete test, který jste dnes psali. Využijte ho, zejména jeho první část, k opakování. Jiří Trunda

 

AJ-8.roč.týdenní plán 6.6.-10.6.

(Autor příspěvku: urbanovam   03.06.2016  Týdení plány  8.r.)

Vítám polovinu s vás ze školy v přírodě!:) V následujícím týdnu budeme i nadále opakovat min. čas. Máte umět nepravid. slovesa a příčestí z prac. sešitu str. 71-72 A-M. Ve čtvrtek si na ně napíšeme test. Nezapomeňte také rodičům připomenout, že ve středu jsou třídní schůzky. Hezký víkend!:)

 

8. tř. - estetická výchova

(Autor příspěvku: urbanovam   13.03.2016  Domácí úkoly  8.r.)

Zítra na EV si přineste temperové barvy a nezapomeňte si přinést také sešit s domácím úkolem o kubismu.

 

8. tř. - Estetická výchova

(Autor příspěvku: urbanovam   06.03.2016  Domácí úkoly  8.r.)

Nezapomeňte si přinést na pondělí domácí úkol z estetické výchovy (kubismus).

 

8. třída - MAT

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   29.02.2016  Domácí úkoly  8.r.)

V pondělí 7.3. - kontrola PS č.2 + přinést PS č. 3 a rýsovací pomůcky.

 

8. tř. - AJ - 22.2.-26.2.

(Autor příspěvku: urbanovam   20.02.2016  Týdení plány  8.r.)

Nezapomeňte, že v pondělí máte poslední možnost odevzdat domácí úkol - My friend from another country. Nacházíme se v 6. lekci. Měli byste umět pohovořit o tom, co děláte ve volném čase. Napíšeme si test na přídavná jména - protiklady a budeme se věnovat vyjádření budoucnosti a tázacím dovětkům (viz str. 62).

 

8.roč. - Estetická výchova

(Autor příspěvku: urbanovam   20.02.2016  Domácí úkoly  8.r.)

Nezapomeňte v pondělí přinést svoji samostatnou práci o kubismu. (1 obrázek + 3 malíři a 3 architekti).

 

8. tř. - 23.11.-27.11.

(Autor příspěvku: urbanovam   24.01.2016  Týdení plány  8.r.)

V pondělí nebude odpolední vyučování a ve čtvrtek půjdeme po 1. vyuč. hodině bruslit na stadion Hasa. Vstup 70 Kč, půjčení bruslí 80 Kč.

 

8. tř. - AJ - 25.1.- 29.1.

(Autor příspěvku: urbanovam   24.01.2016  Týdení plány  8.r.)

Začneme probírat 5. lekci - Nationalities, cultures + zvratná zájmena.

 

8.třída - MAT

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   22.01.2016  Domácí úkoly  8.r.)

MAT - V týdnu od 18.1. do 22.1. vypočítáno: PS do str. 137. V pondělí - kontrola PS + test.

 

8.třída - MAT, FYZ

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   09.01.2016  Domácí úkoly  8.r.)

MAT - V týdnu od 4.1. do 8.1. vypočítáno: PS str. 120 - 124. FYZ - ve středu 27.1. test na tepelné motory.

 

ČJ - Pololetní písemná práce

(Autor příspěvku: brezanska   06.01.2016  Domácí úkoly  8.r.)

středa 13. 1. Zopakujte si: - podstatná jména (víceslovné vlastní názvy, tvary podstatných jmen označujících části těla,skloňování jmen latinského a řeckého původu) - přídavná jména (stupňování, PJ přivlastňovací - podstatná jména) - zájmena (tvary zájmen on, ona, ono; náš, váš; já) - číslovky (tvary číslovek oba/obě, dva/dvě, tři, čtyři) - slovesa (slovesný vid, slovesné tvary - mluvnické kategorie) - spojky - částice, citoslovce Vše najdete v učebnici i sešitě.

 

8. tř. - Bruslení

(Autor příspěvku: urbanovam   23.12.2015  Článek  8.r.  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

V úterý jsme se rozloučili bruslením na Pankráci. Led byl sice mokrý a nakonec nás vyhnal i déšť, ale přesto jsme si to užili. Přeji vám všem krásné Vánoce!

 

8. tř. - Procházka po Praze

(Autor příspěvku: urbanovam   23.12.2015  Článek  8.r.  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

V pondělí jsme šli zkoumat arch. památky na Staroměstské náměstí a do jeho okolí. Výlet se vydařil. Ukončili jsme jej na Staroměstské radniční věži.

 

8. tř. - AJ - 7.12. -11.12.

(Autor příspěvku: urbanovam   07.12.2015  Týdení plány  8.r.  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

Probíráme "gadgets" neboli vynálezy a přístroje, které máme doma. Naučte se slovíčka - viz příloha (dám vám v úterý kopii). Ve čtvrtek bychom si na tuto slovní zásobu napsali test.

 

8.třída - MAT, FYZ

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   28.11.2015  Domácí úkoly  8.r.)

MAT - V týdnu od 23.11. do 27.11. vypočítáno: PS str. 98 - 106. Ve středu 16.12. - pololetní písemná práce z matematiky (PS str. 51 - 118?). FYZ - Ve středu 2.12. - velký test (práce, výkon, polohová energie, teplo, ZZE, šíření tepla, změny skupenství, tepelné vodiče a izolanty).

 

8. třída - pondělí 30.11.

(Autor příspěvku: urbanovam   27.11.2015  Týdení plány  8.r.)

V pondělí 30.11. jdou přihlášení žáci 8. a 9. třídy na exkurzi do Dopravních podniků. Žáci, kteří se nepřihlásili, zůstanou ve škole. Protože akce končí až okolo 13.30 hod, odpadá odpolední vyučování.

 

8. tř. - AJ - 30.11.-4.12.

(Autor příspěvku: urbanovam   27.11.2015  Týdení plány  8.r.  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

V pondělí máte plánovanou exkurzi do Dopr. podniků, proto budeme mít AJ až v úterý. Budeme se ještě věnovat budoucímu času a podmínkovým větám (viz. uč.str. 24), které budu příští týden zkoušet. Také se naučte slovíčka "vynálezy"(viz příloha, případně sešit). Tomuto tématu se budeme ještě celý příští týden věnovat.

 

Dramatická výchova

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   20.11.2015  Domácí úkoly  8.r.)

Zformulujte, jaký komunikační záměr mohl mít Karel Čapek, když psal Bílou nemoc a popište, jak by se tedy podle Vás mělo toto drama hrát - jak by se měl komunikační záměr promítnout do řeči, scény, gest ... Rozsah - jedna normostrana (1 800 znaků včetně mezer) Termín: 27. 11. 2015 Odeslat ve Wordu na adresu reditel@vratislavova.cz Těším se na Vaše návrhy!

 

8. tř. - AJ - 23.11.-27.11.

(Autor příspěvku: urbanovam   20.11.2015  Týdení plány  8.r.)

Opakujeme budoucí čas a začali jsme probírat podmínkové věty - viz. uč. str. 24. Příští týden je budeme ještě procvičovat a také začneme probírat lekci 3 a téma "domácí spotřebiče a vynálezy". Nezapomeňte na domácí úkol. Byly to 3 věty na procvičení podmínky v budoucím čase.

 

8.tř - AJ - 18.11.- 20.11.

(Autor příspěvku: urbanovam   14.11.2015  Týdení plány  8.r.  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

V minulém týdnu jsme mluvili o sportu a věnovali jsme se tvoření podst. jmen pomocí přípony -er (driver, player, singer,....). Zopakujte si názvy sportů, včetně vazeb - prověřím si, jak jste se naučili (viz příloha). V nadcházejícím týdnu se budeme věnovat budoucímu času (s will) a podmínkovým větám.

 

8. třída - MAT

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   13.11.2015  Domácí úkoly  8.r.)

V týdnu od 9.11. do 13.11. vypočítáno: pracovní sešit 1. díl - str. 79 - 82, pracovní sešit 2. díl - str. 85 - 86 + str. 89 - 92. Ve středu 18.11. test - Pythagorova věta.

 

8.třída - MAT, FYZ

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   07.11.2015  Domácí úkoly  8.r.)

MAT: V týdnu od 2.11. do 6.11. vypočítáno v PS: třetí mocnina a odmocnina str. 66-73, zápis čísla ve tvaru mocniny se základem 10 str. 74-76, Pythagorova věta str. 78-79, cv. A-1 až A-4. FYZ: V pátek 13.11. - test na teplo + kontrola sešitu.

 

8.tř. - AJ - 9.11.- 13.11.

(Autor příspěvku: urbanovam   05.11.2015  Týdení plány  8.r.)

V nadcházejícím týdnu budeme i nadále mluvit o sportech, zopakujeme si budoucí čas a začneme probírat podmínkové věty. Domácí úkol ani příprava na test tento týden zadaná nebyla, ale zopakujte si názvy sportů. Některé jsou v učebnici-str. 23-24 ve slovíčkách, která se naučte.

 

8.třída - MAT

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   27.10.2015  Domácí úkoly  8.r.)

V pondělí 2.11. kontrola pracovního sešitu str. 51 - 65 (druhá mocnina a odmocnina). Dú na pondělí 2.11. (z učebnice, vypracovat do školního sešitu - tj. A4 nelinkovaný): str. 9 - sloupec dole, str. 15 - cv. 1,2, str. 17 - sloupec dole, str. 21 - cv. 1,2,3, str. 22 - cv. 1,2,3,4 a str. 23 - cv. 1,3.

 

ČJ – Zápis do čtenářského deníku

(Autor příspěvku: brezanska   25.10.2015  Domácí úkoly  8.r.  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

 

ČJ – Čtenářský deník

(Autor příspěvku: brezanska   25.10.2015  Domácí úkoly  8.r.  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

Doporučená četba.

 

8.tř. - AJ - 26.10.- 27.10.

(Autor příspěvku: urbanovam   23.10.2015  Týdení plány  8.r.  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

V minulém týdnu jsme začali mluvit o pocitech, naučte se slovíčka "Feelings", která jsme si říkali (seznam, který jste dostali - viz příloha). V pondělí si zopakujeme přídavná jména a budeme popisovat osoby a věci.

 

8.třída - MAT

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   23.10.2015  Domácí úkoly  8.r.)

V týdnu od 19.10. do 23.10. vypočítáno v PS: str. 54 až 60. Dú na pondělí 2.11. (z učebnice, vypracovat do školního sešitu - tj. A4 nelinkovaný): str. 9 - sloupec dole, str. 15 - cv. 1,2, str. 17 - sloupec dole, str. 21 - cv. 1,2,3, str. 22 - cv. 1,2,3,4 a str. 23 - cv. 1,3.

 

8.třída - MAT

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   16.10.2015  Domácí úkoly  8.r.)

V týdnu od 12.10. do 16.10. vypočítáno v PS: Druhá mocnina str. 52 a 53.

 

AJ - 8. roč. - 19.10. - 23.10.

(Autor příspěvku: urbanovam   16.10.2015  Týdení plány  8.r.)

Minulý týden jsme se věnovali tématu "škola" a popisu cesty ve škole. Vysvětlili jsme si tvorbu otázek s tázacími zájmeny "what, who, where, when, why) a v pondělí si na tvorbu těchto otázek v minulém čase napíšeme krátký test. Dokončíme 1. lekci a začneme se věnovat tématu "sport".

 

8.třída - MAT

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   09.10.2015  Domácí úkoly  8.r.)

Ve středu 14.10. - čtvrtletní písemná práce z matematiky (PS str. 1 - 50) + kontrola PS do str. 48 (50).

 

8.třída - MAT

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   02.10.2015  Domácí úkoly  8.r.)

MATEMATIKA: V týdnu od 29.9. do 2.10. vypočítáno v PS: Poměr, měřítko plánu a mapy - str. 33 až 36 (kdo má zájem o známku navíc, dodělá si ještě str.37). Trojčlenka - př. A1 až A3 + str. 41. Ve středu 14.10. - čtvrtletní písemná práce z matematiky (PS str. 1 až 50).

 

8.třída - MAT

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   29.09.2015  Domácí úkoly  8.r.)

Ve středu 14.10. - čtvrtletní písemná práce z matematiky (1. + 2. vyučovací hodina).

 

Novověk? Novověk!

(Autor příspěvku: Pavel Martinovský   24.09.2015  Domácí úkoly  8.r.)

Skončili jsme velké téma - vysvětlili jsme si, kdy, jak a proč končí středověk a začíná novověk. Epocha mezi lety 1492 - 1648 je plna převratných změn a objevů. Vyšly první tištěné knihy, Země už nebyla středem vesmíru a Evropou se prohnala reformace. Nebo si pamatujete něco jiného? Těším se, čím se pochlubíte v testu - další hodinu.

 

8.třída - MAT, FYZ

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   24.09.2015  Domácí úkoly  8.r.)

MATEMATIKA: V týdnu od 21.9. do 25.9. vypočítáno v PS: str. 20 až 25 a 28 až 29. V úterý 29.9. - test - objemy a povrchy těles, středová a osová souměrnost, narýsovat krychli a kvádr, umět zakreslit body do soustavy souřadnic. FYZIKA: V pátek 2.10. - test - práce a výkon.

 

Aj 8.roč.

(Autor příspěvku: urbanovam   18.09.2015  Týdení plány  8.r.  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

Opakujeme minulý čas pravidelných a nepravidelných sloves. Nepravidelná slovesa máte označená v pracovním sešitě. Prozatím přikládám pouze základní přehled min. časů nepravidelných sloves, která musíte znát (viz příloha). Ve čtvrtek si napíšeme test na min. čas. V nadcházejícím týdnu se budeme věnovat reáliím Velké Británie a Severního Irska.

 

8.třída - MAT

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   16.09.2015  Domácí úkoly  8.r.)

V týdnu od 14.9. do 18.9. vypočítáno v PS: str. 13 až 20. V pondělí 21.9. - test - obvod a obsah čtverce, obdélníku, trojúhelníku, lichoběžníku a rovnoběžníku.

 

8.třída - MAT

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   09.09.2015  Domácí úkoly  8.r.)

Pracovní sešit č. 1 - hotovo: Racionální čísla a početní operace s nimi - str. 5 až 12. V pondělí 14.9. test na zlomky.

 

DOUČOVÁNÍ ČESKÝ JAZYK

(Autor příspěvku: brezanska   07.09.2015  Domácí úkoly  8.r.)

- každé úterý 7:00 - 7:40

 

MAT, FYZ - 8. třída

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   04.09.2015  Domácí úkoly  8.r.)

Pracovní sešit č. 1 - hotovo - str. 1 až 3 (počítáno ve škole). Bonus navíc - strana 4. V pondělí 7.9. - test MAT - celá čísla. Ve středu 16.9. - test FYZ - převody jednotek.

 

MAT, FYZ - 8.třída

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   14.05.2015  Domácí úkoly  8.r.)

FYZIKA: V pondělí 25.5. - pololetní písemná práce - (nakreslit zapojení ampérmetru, voltmetru, rezistoru a reostatu v jednoduchém el. obvodu, výpočet - Ohmův zákon, měrný odpor, sériové a paralelní zapojení, práce a výkon). MATEMATIKA: V pátek 29.5. - pololetní písemná práce - (pracovní sešit č. 3 - narýsovat - tečnu, kružnici opsanou a vepsanou trojúhelníku, Thaletova kružnice, konstrukční úlohy - lichoběžník, trojúhelník, rovnoběžník, výpočet délky tětivy, obvod a obsah kruhu, povrch a obje ...

 

Angličtina 8.roč. - týdenní plán 11.5.-15.5.

(Autor příspěvku: urbanovam   06.05.2015  Domácí úkoly  8.r.)

V nadcházejícím týdnu si napíšeme povídání o tom, co jsem dělal o víkendu, tudíž se na něj můžete připravit. Nezapomeňte, co jsme si říkali o struktuře takového vyprávění, jaké spojovací výrazy můžete použít a zejména, že celé vyprávění má být v minulém čase!!! Jinak se budeme věnovat předpřítomnému času (present perfect), který jsme začali probírat ve středu. Have a nice weekend :) !

 

Angličtina 8.roč. - týdenní plán 4.5.-6.5.

(Autor příspěvku: urbanovam   04.05.2015  Domácí úkoly  8.r.)

Dokončili jsme 7. lekci a začali jsme lekci osmou, budeme si povídat o Aljašce, o postavení dvou předmětů v anglické větě a začneme probírat předpřít. čas. Kdo neodevzdal, nezapomeňte přinést ve středu tajenku.

 

MAT, CH - 8.třída

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   30.04.2015  Domácí úkoly  8.r.)

Pracovní sešit č. 3 - hotovo - str. 210, 211, 212, 213*, 214, 215, 216, 218 (* bonusové příklady - počítáno ve škole). V pondělí 4.5. - test KOULE - obsah, objem. Příští týden přinést RÝSOVACÍ POMŮCKY (kružítko, úhloměr, pravítko s ryskou + obyčejná tužka! Chemie - v pondělí 4.5. donést vypracovaný pracovní list - OXIDY (+ zkoušení prvků).

 

Angličtina 8.roč.-týdenní plán 27.4.-30.4.

(Autor příspěvku: urbanovam   24.04.2015  Domácí úkoly  8.r.)

V pondělí si napíšeme shrnující opakovací test z minulého času (všechna nepravidelná slovesa, tvoření otázky a záporu). Kdo nepsal test z frázových sloves, napíše si jej také v pondělí, jak jsme se domluvili. Dokončíme podmínkové věty a budeme se věnovat tématu "Aljaška" a postavení dvou předmětů ve větě. Nezapomeňte, že do konce dubna jste měli odevzdat anglickou tajenku.

 

MAT - 8.třída

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   23.04.2015  Domácí úkoly  8.r.)

Pracovní sešit č. 3 - hotovo - str. 194, 195, 196*, 197*, 199, 200, 201, 202, 203, 204. (* bonusové příklady - počítáno ve škole). Str. 205*, 206*, 207* - bonus navíc - samostatně. V pondělí 27.4. - test str. 208.

 

MAT - 8. třída

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   16.04.2015  Domácí úkoly  8.r.)

Pracovní sešit č. 3 - hotovo - str. 180, 184, 185, 187, 188, 189*, 190, 191, 192, 193*. (* bonusové příklady - počítáno ve škole). V pondělí 20.4. - Dú, kontrola PS str. 171 - 192 + test na obsah a obvod kruhu.

 

Angličtina 8.roč. - týdenní plán 13.4.-17.3.

(Autor příspěvku: urbanovam   13.04.2015  Domácí úkoly  8.r.  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

V tomto týdnu probíráme USA a frázová slovesa. Pročtěte si články, s nimiž jsme pracovali, ve středu se vás zeptám na zákl. fakta o USA. Přikládám seznam frázových sloves, která máte umět.

 

MAT - 8.třída

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   10.04.2015  Domácí úkoly  8.r.)

Pracovní sešit č. 3 - hotovo - str. 169, 171, 172, 175, 176, 179.

 

Angličtina 8.roč.

(Autor příspěvku: urbanovam   02.04.2015  Domácí úkoly  8.r.)

Happy Easter to all of you! And please, don´t forget to do (and send me) your homework - Person I Adore (or love)! On Friday after holidays we are writing a test on past simple - pg.71 in your workbook. (Nezapomeňte na d.ú. - "Osoba, kterou obdivuji" a na pátek po prázdninách se naučte minulé časy - str. 71. bude opět test)

 

Angličtina 8.roč.-týdenní plán 30.3.-1.4.

(Autor příspěvku: urbanovam   28.03.2015  Týdení plány  8.r.)

Ukončili jsme 6. lekci, kde jsme se věnovali tématu "Hobbies", dovětkům, krátkým odpovědím a různým způsobům vyjádření budoucnosti. Ve středu si napíšeme na toto test (krátké odpovědi, dovětky a vyjádření budoucnosti), tak se na něj připravte. Začneme se už věnovat lekci sedmé a tématu "the USA". Do středy máte také odevzdat březnovou domácí práci, kterou byl dopis do časopisu o osobě, kterou si vážím, mám rád nebo která mi pomohla (podle dopisu v uč. str.60)

 

MAT - 8.třída

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   26.03.2015  Domácí úkoly  8.r.)

Pracovní sešit č.3 - hotovo (str. 171,172, 175 - A1, A2). Dú na úterý 7.4. - učebnice geometrie str. 29 cv. 1,3,4 + str. 31 cv. 1,2. V úterý 7.4. - minitest - vzájemná poloha kružnice a přímky, výpočet délky tětivy. VKO - Dú na pondělí 20.4. - referát na téma: práva dětí - UNICEF, ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE).

 

Angličtina 8.roč.-16.3.-20.3.

(Autor příspěvku: urbanovam   13.03.2015  Týdení plány  8.r.)

V příštím týdnu budeme probírat i nadále téma My hobbies and my free time". V pondělí bude slíbený testík o tom, jak trávíte volný čas. Budeme procvičovat vyjádření budoucnosti pomocí přít. průběh. času a začneme se věnovat dovětkům a protikladům s předponou un-. Nezapomeňte na domácí úkol (dokončení cv. 59/2)a práci (projekt) o vašich jarních prázdninách nebo výletě.

 

MAT - 8.třída

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   12.03.2015  Domácí úkoly  8.r.)

V týdnu od 9.3. - 13.3. řešeno ve škole - Pracovní sešit (PS) - str. 148 - 153 (tj. př. A-1 až B-18). Dú na pondělí 16.3.- učebnice - ALGEBRA str. 80/1,2. BONUS: str.81 - Pro velmi dobré počtáře. Týden od 16.3. - 20.3.: pondělí - test LR, PS - slovní úlohy koláčového typu str.154 - 157, úterý - PS - vyjádření neznámé ze vzorce str. 159 - 162, středa - PS - souhrnné opakování str. 163 - 167. čtvrtek - přinést PRACOVNÍ SEŠIT č. 3 + rýsovací pomůcky (kružítko, pravítko s ryskou, tužka, úhl ...

 

Angličtina 8.roč.

(Autor příspěvku: urbanovam   08.03.2015  Domácí úkoly  8.r.)

Nezapomeňte, že do pondělí máte odevzdat domácí úkol na A4 - My holidays (nebo My trip) - min. 100 slov.

 

Angličtina 8.roč. - týdenní plán 9.3.-13.3.

(Autor příspěvku: urbanovam   06.03.2015  Týdení plány  8.r.  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

5. lekci jsme ukončili v pátek testem, který dopadl velmi dobře, ti, co nepsali, si jej dodatečně dopíší. V příštím týdnu se budeme věnovat tématu Hobbies and free time activities, v učebnici - lekce 6. Přikládám slovní zásobu, kterou jste dostali v pátek. Z gramatiky se budeme věnovat krátkým odpovědím ve všech časech, které znáte a posléze i dovětkům. Vrátíme se k tradičnímu modelu, kdy v pátek píšeme test na minulé časy (druhé sloupečky).

 

Procvičování tématu At School

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   06.03.2015  Domácí úkoly  8.r.)

Adresa k procvičování: https://www.youtube.com/watch?v=nF-kIbBPsm4

 

MAT - 8.třída

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   05.03.2015  Domácí úkoly  8.r.)

Pracovní sešit je dnes do str. 145 vypracovaný. (dobrovolný Dú - str. 146 + 147). V pondělí 9.3. - test - lineární rovnice (příklady jsou v učebnici str. 76 + 77). V pondělí 30.3. - čtvrtletní písemná práce (pracovní sešit č.2 od str. 104).

 

FYZ - 8.třída

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   13.02.2015  Domácí úkoly  8.r.)

V pátek 20.2. - test TEPELNÉ MOTORY.

 

Angličtina 8.roč. - týdenní plán 9.2.-13.2.

(Autor příspěvku: urbanovam   07.02.2015  Týdení plány  8.r.)

V učebnici se nacházíme v lekci 5. Budeme se i nadále věnovat národnostem a státům, budeme procvičovat minulý čas prostý a průběhový (určitě i písemně) a vysvětlíme si používání zvratných zájmen (myself, yourself,...). Bude zadán projekt na únor.

 

Studijní opora do anglické konverzace

(Autor příspěvku: Mgr. et Bc. Jiří Trunda Ph.D.   23.01.2015  Domácí úkoly  8.r.  Fotogalerie  )

Jako studijní pomůcku pro domácí přípravu tématu Illness doporučuji webovou stránku http://www.english-at-home.com/speaking/how-to-talk-about-illness/ Dostanete se na ni také kliknutím na odkaz Fotogalerie.

 

AJ-8.roč.týdenní plán 19.1.-23.1

(Autor příspěvku: urbanovam   17.01.2015  Týdení plány  8.r.)

Chválím všechny, kdo přišli a přinesli si materiály ve středu na projektovou hodinu Londýn. Londýnu se budeme ještě krátce věnovat v pondělí a ve středu si ověříme, co jste si zapamatovali. Krátký test na slovní zásobu město, který již většina z vás psala, si dopíší v pondělí ti, kdo ho ještě nepsali. Tento týden téma město a Londýn (lekce 4) dokončíme a začneme lekci 5, téma: různé kultury a národnosti.

 

Angličtina 8.roč.

(Autor příspěvku: urbanovam   10.01.2015  Týdení plány  8.r.  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

V pondělí si napíšeme test na slovní zásobu město (2 papíry - viz příloha). Ve středu bychom měli projektovou hodinu s názvem London. Domluvte se ve skupinách a připravte si materiály k vašemu tématu (obrázky, informace) a pomůcky: psací potřeby (fixy), nůžky a lepidlo. V pátek si jako obvykle napíšeme test na minulé časy.

 

8. roč. - Z - slepé mapy

(Autor příspěvku: Mgr. Martina Poláčková   02.01.2015  Domácí úkoly  8.r.)

Vážení přátelé, vzhledem k tomu, jaké známky se začínají kupit ze slepých map, jsem se rozhodla pro následující. Hned příští hodinu zeměpisu přezkouším všechny dobrovolníky z témat posledních dvou testů (víte, že jakoukoli snahu uvítám). Kdyby bylo cokoli nejasného, najděte si mě hned v pondělí před vyučováním nebo o velké přestávce. Zdraví MM

 

Angličtina 8.roč.

(Autor příspěvku: urbanovam   14.12.2014  Týdení plány  8.r.  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

Ve středu si napíšeme poslední test na minulé časy, už ze všech sloves v prac. sešitě. Začali jsme probírat téma město, zatím zde přikládám základní slovní zásobu, týkající se města. Naučte se. Kdo jste mi minulý týden neposlali mail s projektem Vánoce, pošlete ho nejpozději do pondělka!!

 

MAT - 8.třída

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   07.12.2014  Domácí úkoly  8.r.)

V pátek 16.1. - pololetní písemná práce z matematiky (druhá mocnina a odmocnina,Pythagorova věta, algebraické výrazy - tj. vše od strany 51 z prvního pracovního sešitu až cca do strany 103 ve druhém pracovním sešitu).

 

FYZ - 8.třída

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   07.12.2014  Domácí úkoly  8.r.)

V úterý 16.12. - test - teplo, vnitřní energie. V pátek 9.1. - pololetní písemná práce z fyziky (práce, výkon, polohová energie, teplo, ZZE, změny skupenství).

 

Angličtina 8.roč.

(Autor příspěvku: urbanovam   05.12.2014  Domácí úkoly  8.r.)

Připomínám vypracování projektu "Christmas in xxxxxx". Odevzdání nejpozději do 10.12.! Dále připomínám test za 3.lekci bude ve středu 10.12. (obsah testu: 1. min. čas průběhový, 2.that, who, which, 3. gadgets) A nezapomeňte umět v pondělí krátce popovídat o tom, co jste dělali o víkendu.

 

MLUVNICE

(Autor příspěvku: brezanska   04.12.2014  Domácí úkoly  8.r.)

Zítra budeme mít mluvnici místo slohu!

 

Angličtina 8.roč.

(Autor příspěvku: urbanovam   29.11.2014  Domácí úkoly  8.r.)

Projekt číslo 3 s odevzdáním do 8.12. má téma: Christmas in ........ (země dle vlastního výběru). Na pondělí si nezapomeňte připravit povídání o tom, co jste dělali o víkendu a doučte se "gadgets" neboli spotřebiče, které jsou v domácnosti.

 

SLOH - DÚ - charakteristika literární postavy

(Autor příspěvku: brezanska   26.11.2014  Domácí úkoly  8.r.)

Napište charakteristiku literární postavy (minimálně 20 vět)! Nezapomeňte na OSNOVU. Práci odevzdáte na papíře!!! (ne v sešitě, ne e-mailem) v pátek 5. 12.!!!

 

Angličtina 8. roč.

(Autor příspěvku: urbanovam   14.11.2014  Dokumenty ke stažení  8.r.  Přiložený soubor:   slovní zásoba - domácí spotřebiče  )

Posílám slovní zásobu "Household appliances (gadgets)", kterou si můžete stáhnout. Ještě rozdám ve středu na hodině. Test z min. časů dopadl u většiny z vás celkem dobře, příští pátek bude znova, opět 1. stránka, tak můžete využít volno k učení. Hezký prodloužený víkend!Urb.

 

Angličtina 8.roč.

(Autor příspěvku: urbanovam   10.11.2014  Týdení plány  8.r.)

Tento týden stále ještě probíráme 3. lekci. Tématem lekce jsou vynálezy. Gramatika lekce: vztažná zájmena: that, who a which a minulý průběhový čas. Připomínám, že od tohoto týdne budu pravidelně každý pátek zkoušet minulé časy nepravidelných sloves a vždy na pondělí si připravte krátké vyprávění o tom, co jste dělali o víkendu. Projekt na listopad zadám v pátek.

 

DOUČOVÁNÍ Z FYZ / MAT

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   04.11.2014  Domácí úkoly  8.r.)

Doučování: každý pátek od 13:45 v 8.třídě.

 

DOUČOVÁNÍ Z ČJ

(Autor příspěvku: brezanska   03.11.2014  Domácí úkoly  8.r.)

Doučování: každou středu od 13:00 ve vaší třídě.

 

Angličtina 8.roč.

(Autor příspěvku: urbanovam   03.11.2014  Domácí úkoly  8.r.)

Připomínám, že poslední možnost odevzdání projektu za říjen je ve st 5.11. V projektu máte použít Zero conditional (If you go to Prague, you can see.....). Kdo nepsal v pondělí opakovací test za 2. lekci, napíše si ve středu.

 

Angličtina 8.roč.

(Autor příspěvku: urbanova   27.10.2014  Domácí úkoly  8.r.)

Připomínám, že za říjen máte odevzdat projekt viz. cv. 2 na str. 16 - příspěvek do průvodce (nalákat máte na nějaké místo v ČR a použít věty s If - zero conditional). Také připomínám, že jsme dobrali 2. lekci a v listopadu si napíšeme opět opakovací test za tuto lekci. Zopakujte si podmínkové věty, podst. jm. s koncovkou -er, slovní zásobu týkající se sportů a samozřejmě pořád platí umět 2. (a 3.) sloupečky nepravid. sloves - zatím 1. stránku (vybraných) sloves z prac. sešitu. M. Urbanová ml.

 

Impresionismus

(Autor příspěvku: Matějčková   26.10.2014  Projekty  8.r.)

Estetická výchova: připomínám všem "osmákům" práci na projektu Impresionismus. Dosud jsem obdržela pouze několik prací, které zcela nesplnily mé očekávání. 1. zaměřte se všeobecně na pojem "impresionismus" 2. vyberte nejznámější evropské autory: Monet, Cézanne, Degas, Renoir...atd. Informací určitě budete mít hodně. Pokud budete vkládat obraz, nezapomeňte vložit popisek. Kontrola úkolu: 30. 10. 2014.Děkuji. Mat.

 

Vko - 8.třída

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   17.10.2014  Domácí úkoly  8.r.  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

Time management – plánování času Datum zadání: 17.10.2014 (rozdán pracovní list + v příloze je ke stažení) Datum odevzdání: 3.11.2014 Úkol: Do jednotlivých kolonek napište všechny činnosti, které během dne děláte. Minimálně pro 3 dny. Ideálně pro celý jeden týden. Např. spánek, snídaně, osobní hygiena, cesta do školy, škola, oběd, cesta ze školy, příprava do školy, kroužek, hry na PC, večeře, sledování TV,.......

 

CH - 8.třída

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   13.10.2014  Domácí úkoly  8.r.)

V pátek 17.10. nebo v pondělí 20.10. - test - periodická tabulka prvků 1. až 9. sloupec.

 

Čtenářský deník (zápis)

(Autor příspěvku: brezanska   12.10.2014  Domácí úkoly  8.r.  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

 

Seznam doporučené literatury

(Autor příspěvku: brezanska   12.10.2014  Domácí úkoly  8.r.  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

 

8. roč. testík 13.10.

(Autor příspěvku: Mgr. Martina Poláčková   12.10.2014  Domácí úkoly  8.r.  Přiložený soubor:  Ke stažení  )

Zdravím Vás a připomínám, že zítra píšeme testík z geologie ČR. Přiloženou prezentaci máte pro rychlou kontrolu toho, co jste ve škole nestihli. Prezentace je obsáhlejší než to, co po vás budu chtít - víte z hodiny. (Protože minulá hodina byla celá věnována dodělávání pracovních listů, neměl by být mezi vámi nikdo, kdo má v této chvíli list poloprázdný.) S lidmi, co chyběli, se domluvíme zítra, jak budeme situaci řešit. Zítra na viděnou Martina Maj.

 

MAT - 8.třída

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   09.10.2014  Domácí úkoly  8.r.)

Dú na pondělí 13.10. - pracovní sešit str. 57/minitest + kontrola pracovního sešitu - str. 51 až 57 (ve škole vyprácováno vše kromě příkladů B22 a C25) V pátek 17.10. - čtvrtletní písemná práce (pracovní sešit str. 1 až 57).

 

8. roč. PŘÍRODOPIS

(Autor příspěvku: Mgr. Martina Poláčková   07.10.2014  Domácí úkoly  8.r.)

Zdravím Vás a jen připomínám, že zítra nás čeká testík na kosterní soustavu ;-)

 

Vko - 8.třída

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   03.10.2014  Domácí úkoly  8.r.)

V pondělí 6.10. - téma hodiny: Volný čas (vhodný a nevhodný způsob trávení volného času). Budeme tvořit koláž - doneste si potřebné obrázky, lepidlo, nůžky a pastelky.

 

SP - 8.třída

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   03.10.2014  Domácí úkoly  8.r.)

Dú na pátek 17.10. - Vyber si povolání, které tě zajímá, a zapiš: 1) charakteristické znaky osobnosti: - schopnosti, - vlastnosti, - zájmy, - tělesný a zdravotní stav 2) charakteristické znaky povolání: - pracoviště a pracovní prostředí (KDE), - pracovní prostředky (S ČÍM), - objekty a produkty práce (CO je předmětem a CO je výsledkem práce), - charakter pracovní činnosti (JAK) 3) vytvoř inzerát na volné místo svého vybraného povolání. Vypra ...

 

CH - 8.třída

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   03.10.2014  Domácí úkoly  8.r.)

V pondělí 6.10. - test - výpočet roztoků. V pátek - 10.10. - test - periodická soustava prvků - 1. až 7. sloupec.

 

FYZ - 8.třída - změna

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   01.10.2014  Domácí úkoly  8.r.)

V úterý 7.10. - test - práce a výkon.

 

MAT - 8.třída

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   01.10.2014  Domácí úkoly  8.r.)

V pátek 17.10. - čtvrtletní písemná práce.

 

FYZ - 8.třída

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   26.09.2014  Domácí úkoly  8.r.)

V úterý 30.9. - donést vypracované příklady na práci a výkon (zadání rozdáno v pátek 26.9.).

 

CH - 8.třída

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   26.09.2014  Domácí úkoly  8.r.)

V pondělí 29.9. - test - směsi. Každý pátek - test - periodická soustava prvků. Termíny testů: 3.10. - 1. až 5. sloupec, 10.10 - 1. až 7. sloupec, 17.10. - 1. až 9. sloupec, 31.10. - 1. až 12. sloupec, 7.11. - 1. až 13. sloupec, 14.11. - 1. až 14. sloupec, 21.11. - 1. až 15. sloupec, 28.11. - 1. až 16. sloupec, 5.12. - 1. až 17. sloupec, 12.12. - 1. až 18. sloupec tj. celá periodická soustava prvků.

 

MAT - 8.třída

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   26.09.2014  Domácí úkoly  8.r.)

Každé pondělí - TEST (z látky probírané minulý týden) + odevzdání DOMÁCÍHO ÚKOLU. V pondělí 29.9. - kontrola pracovního sešitu. Všichni žáci mají vypracováno: str. 14 (celá), str. 15 (celá), str. 16 (A-10 až A13), str. 17 (cv.18), str. 19 (celá), str. 20 (celá), str. 21 (celá), str. 24 (celá), str. 25 (celá - Dú ), str. 28 (A-1 až A-3), str. 29 (celá), str. 30 (A-8, A-9). Ostatní příklady mezi str. 13 až str. 32 - jsou dobrovolné. V pondělí 29.9. - test - osová a středová souměrnost + graf ...

 

MAT - 8.třída

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   20.09.2014  Domácí úkoly  8.r.)

V pondělí 22.9. - test - obvody a obsahy čtverce, obdélníku, rovnoběžníku a trojúhelníku + objem krychle a kvádru. Od pondělí nosit na matematiku rýsovací pomůcky - pravítko s ryskou, pravítko cca 20 cm, funkční kružítko a tužku.

 

Angličtina 8.roč.

(Autor příspěvku: urbanovam   19.09.2014  Domácí úkoly  8.r.)

Září věnujeme opakování minulého času prostého. Procvičujte min. čas nepravidelných sloves (2.sloupeček), otázky, zápory a wh- otázky (nezapomeňte na DÚ). Také máte poslední týden na odevzdání projektu na září - "My holidays".

 

CH - 8.třída

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   19.09.2014  Domácí úkoly  8.r.)

V pátek 26.9. - test - periodická soustava prvků, 1. až 3. sloupec.

 

DÚ - sloh

(Autor příspěvku: brezanska   14.09.2014  Domácí úkoly  8.r.)

Na pátek (19. 9.). Krátká charakteristika (cca 10 vět) osoby vám blízké. Pište do sešitu.

 

CH - 8.třída

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   12.09.2014  Domácí úkoly  8.r.)

V pátek 19.9. - test - periodická soustava prvků, 1. + 2. sloupec.

 

MAT - 8.třída

(Autor příspěvku: Ing. Bc. Kateřina Ipserová   12.09.2014  Domácí úkoly  8.r.)

V pondělí 15.9. - test - zlomky. V pondělí proběhne také kontrola pracovního sešitu z matematiky. Všichni by měli mít vypracováno: celá čísla (A-1 až A-13), racionální čísla (A-1 až A-6, A-8 až A-15, str. 12, cv.2,3,4), obvod a obsah (A-1, A-2). Bonus navíc - str.4, str.10 a str.11.

 

Počet příspěvků: