S Vratislavkou do Vratislavi

19.10.2017 Trunda.   Přiložený soubor

Pojeďte s „Vratislavkou“ v termínu 30. října až 1. listopadu do polského města, které bylo pojmenováno po stejném českém králi jako ulice, ve které sídlí naše škola! (Prodlužte si podzimní prázdniny o tři dny...) Ale nejen to! Podíváme se také do největšího podzemního města, které za 2. světové války vybudovali nacisté jako prostor, kam v roce 1942 přenesli výrobu „zbraní odvety“ z vybombardovaného Peenemünde. A zřejmě se zde snažili také o výrobu jaderné bomby. Dále se podíváme do Kladska. Toto město bylo velmi dlouho součástí Zemí koruny české (je zde například pochován první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic, kterého možná znáte z filmu Noc na Karlštejně). Město je plné odkazů na naši společnou historii. Docela určitě bude zajímavá i návštěva Medvědí jeskyně s krásnou krápníkovou výzdobou, stejně jako výlet do Broumovských skal (spát budeme v Broumovském klášteře :-). Na ilustrační obrázky se můžete podívat na přiloženém plakátu. Cena zájezdu je 2500,- Kč (zájezd zajišťuje cestovní kancelář Zájezd), z této ceny však hradí 620,- Kč Městská část Praha 2, která je zřizovatelem naší základní školy (přispívá celkovou částkou 30 000,- Kč). Cena pro žáka tak je 1880,- Kč. Vzhledem k omezenému počtu míst, který je dán počtem sedadel v autobuse, budou do zájezdu vybráni ti žáci, kteří dříve zaplatí celou částku. Cena zahrnuje dopravu, 2x ubytování ve ***hotelu se snídaní, cestovní pojištění. Autobus je vybaven klimatizací, polohovatelnými sedačkami, WC, DVD a možností pořízení chlazených nápojů. Částku uhradíte v hotovosti v ředitelně školy (bude vydáno potvrzení). Pedagogický doprovod: Jiří Trunda a Jitka Fárová Přihlášky u třídních učitelů a v kanceláři školy, informace podává ředitel školy (737258863, reditel@vratislavova.cz)