Zápis do první třídy pro školní rok 2018/2019

04.12.2017 Trunda.  

Zápis do první třídy Základní školy, Praha 2, Vratislavova 13 pro školní rok 2018/2019. Vážení rodiče budoucích prvňáčků, zápis do první třídy naší základní školy pro školní rok 2018/2019 proběhne v pondělí 9. a v úterý 10. dubna 2018 vždy od 14:00 do 17:30. Z kapacitních důvodů můžeme otevřít pouze jednu první třídu pro cca 25 dětí (kapacita školy je naplněna). Kritéria pro přijetí žáků jsou následující: 1. trvalé bydliště dítěte ve spádové oblasti školy (viz níže), 2. starší sourozenec ve škole, 3. los Kritéria pro přijetí se nesčítají. Den otevřených dveří neplánujeme. Stejně jako v předešlých letech nabízíme zájemcům možnost individuální návštěvy školy za běžného provozu. Tato forma podle našeho přesvědčení má pro Vás mnohem vyšší vypovídací hodnotu. Během návštěvy Vám ředitel školy zodpoví všechny Vaše otázky, bude Vám představena třídní učitelka budoucí první třídy, budete se moci podívat do běžných hodin ve třídě dle vlastního výběru. Vezměte s sebou děti, kterých se Vaše rozhodování týká. Dítě si někdy všímá jiných věcí než dospělý a je důležité vědět, jak školní prostředí působí na něho/na ni. Rádi bychom dopředu zmínili, že zápis nemá charakter přijímacího řízení, ale získávání prvních autentických informací o konkrétních dětech, které slouží jako příprava pro naši práci. Jiná kritéria než výše uvedená pro přijetí dětí nemáme a mít nebudeme. K zápisu je zapotřebí vzít občanský průkaz zákonného zástupce dítěte. Spádová oblast Základní školy, Praha 2, Vratislavova Spádová oblast je stanovena obecně závaznou vyhláškou hl. m. Prahy o školských obvodech základních škol Čiklova – lichá č. 1 – 13 Hostivítova Jaromírova K Rotundě Krokova Libušina Lumírova Na Libušince Neklanova Nezamyslova Oldřichova Ostrčilovo nám. Přemyslova Rašínovo nábř. – sudá č. 2 – 26 Sekaninova Slavojova Soběslavova Spytihněvova Svatoplukova Štulcova V Pevnosti Vnislavova Vratislavova