Výsledky zápisu do prvních tříd

15.04.2019 Trunda.  

Vážení rodiče žáků budoucích prvňáčků, zápis do první třídy naší školy pro školní rok 2019/2020 dopadl tak, že budeme moci přijmout všechny děti z naší spádové oblasti (těch je 41). Bohužel nebudeme zcela jistě schopni z kapacitních důvodů přijmout všechny děti, které k zápisu přišly. Převis zájmu nad naší kapacitou je totiž 40% (k zápisu přišlo 73 dětí). Zřejmě ale budeme moci přijmout také několik dětí s bydlištěm mimo naši spádovou oblast. To ovšem budeme vědět jistě až podle toho, jak dopadnou přijímačky našich žáků na víceletá gymnázia. Prosíme proto o strpení. Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání si budete moci v případě spádových dětí vyzvedávat příští týden. Vážíme si Vašeho zájmu, děkujeme za důvěru, Jiří Trunda