Evropský týden udržitelného rozvoje 1

12.06.2019 martinovsky.  Externí fotogalerie

V rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje se žáci na škole rozhodli sledovat, jak zajistit zdraví a kvalitní život v rámci své cesty po udržitelném venkově. Posloužila k tomu krajina Maloskalska, která nabízí zajímavé aktivity. Žáci sjeli úsek řeky mezi Malou Skálou a obcí Dolánky. Zpět se vydali po cyklostezce Greenway Jizera na koloběžkách. Po cestě sledovali původní stavení a život kolem stezky. Dalšího dne se žáci snažili srovnat životní styl svůj a obyvatel venkova před zhruba 100 lety. Vytvořili ve skupinách režim svého dne. Pokusili se vytvořit režim dne obyvatele usedlosti (statku). K tomu jim dopomohla lesní hra. V náročném terénu vodili po stezce florbalkou míček. Florbalka symbolicky představovala kosu a míček krmivo pro dobytek. Žáci projížděli trasou, kde byly zaznamenány činnosti obyvatele usedlosti. Celý závod, vedený štafetově, trval hodinu. Hodnotilo se jednak, kolikrát skupina proběhla trasou, jednak na kolik se podařilo zapamatovat si jednotlivé činnosti. Večer proběhla diskuze a žáci sepsali pár myšlenek. Některé z postřehů: Když vstávám do školy, naši předkové již měli nakrmený dobytek. Po škole mám volný čas, předkové volný čas neměli, stále bylo co řešit. Nemáme kolem sebe tolik zvířat. Jsou to dva odlišné světy – tehdy lidé více pracovali na věcech kolem sebe. Oni začínali den péčí o dobytek, my péčí o sebe… http://www.greenway-jizera.cz/