4.A Stavitelé města

19.06.2019 Čiháková.  Externí fotogalerie

Zúčastnili jsme se ekologického výukového programu Stavitelé města s následnou soutěží, kterou jsme na MHMP vyhráli. Získali jsme možnost čerpání částky 10 000,- na adaptační opatření místa, kde žijeme.