Název školy:Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13

Zřizovatel: Úřad Městské části Praha 2

IČ: 47 61 04 25

Ředitel školy Mgr. Bc. Jiří Trunda, Ph.D.

Zástupce ředite školy Mgr. Pavel Martinovský

Adresa sídla: Vratislavova 64/13, Praha 2, PSČ 120 00