MAT - 7.třída

Datum: .  Zadal: Ipserová   Třída: 7.r.  Kategorie: Domácí úkoly  

Ve středu 4.6. - pololetní písemná práce (dělení celku v poměru, přímá a nepřímá úměrnost, procenta - výpočet procentové části, výpočet základu, výpočet počtu procent, obsah mnohoúhelníků (str. 47),obsah rovnoběžníku, obsah trojúhelníku, obsah lichoběžníku, objem a obsah hranolů, narýsovat rovnoběžník).