Angličtina 5. roč.

Datum: .  Zadal: urbanovam   Třída: 5.r.  Kategorie: Týdení plány  

Příští týden ještě zopakujeme tvary slovesa být ve všech osobách (většina z vás už ve čtvrtek uměla), ale hlavně budeme procvičovat přivlastňovací zájmena (my, your, his, her, its, our, your, their) - doučte se, kdo ještě neumí (PS str.66).
Zopakujte si i dny v týdnu, včetně psané formy (mnoho z vás to ještě minulý týden neumělo).
Až toto zvládneme, budeme moci začít 3.lekci.