9. třída - MAT, FYZ

Datum: .  Zadal: Ipserová   Třída: 9.r.  Kategorie: Domácí úkoly  

MAT - V týdnu od 23.11. do 27.11. vypočítáno: sčítání a odčítání lomených výrazů + násobení lomených výrazů - rozdán pracovní list.

Do úterý 1.12. přinést Dú: učebnice str. 29, cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6 + sloupec vpravo.
*Bonus* - str. 30, cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.

Ve středu 16.12. - pololetní písemná práce z matematiky (PS od str. 51 do konce 1. dílu PS - podobnost,operace s algebraickými výrazy, lomený výraz - hodnota, smysl,krácení, rozšiřování, sčítání a odčítání lomených výrazů, násobení a dělení lomených výrazů,lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli, vyjádření neznámé ze vzorce).

FYZ - Ve středu 2.12. - test - transformátor.