ČJ - Pololetní písemná práce

Datum: .  Zadal: brezanska   Třída: 7.r.  Kategorie: Domácí úkoly  

pátek 15. 1.

Zopakujte si:
- podstatná jména (určit pád, číslo, rod a vzor; koncovky podstatných jmen; tvary některých podstatných jmen označujících části těla; víceslovné vlastní názvy)
- přídavná jména (mluvnické kategorie - pád, číslo, rod, druh a vzor; koncovky přídavných jmen; množné číslo; stupňování)
- zájmena (druhy zájmen, tvary zájmen on, ona, ono; já; náš,váš; můj, svůj)

Vše najdete v učebnici i sešitě.