MAT - 5. třída

Datum: .  Zadal: Ipserová   Třída: 5.r.  Kategorie: Domácí úkoly  

V úterý 29.3. - čtvrtletní písemná práce - učivo z PS č.2 do str. 52(dělení dvojciferným číslem, velká čísla, desetinná čísla - porovnávání, znázornění na číselné ose, sčítání a odčítání, zápis desetinného čísla jako desetinný zlomek a naopak, převody jednotek délky a obsahu, obvod a obsah čtverce a obdélníku, osa úsečky, povrch krychle).

Pondělní test bude v úterý 15.3. na převody jednotek délky.