Úhrada za školní družinu

Datum: .  Zadal: zapadlová   Třída: Vse  Kategorie: Školní družina  

Vážení rodiče a zákonní zástupci,
pokud vaše dítě navštěvuje školní družinu,
prosíme o včasné zaplacení jarní splátky.
Počítáme od ledna do června 6 krát 250 Kč, což činí 1.500 Kč.
Účet: 3885369/0800
VS:47610425
Do poznámky - vzkazu: JMÉNO DÍTĚTE
Děkujeme.