ZS Vratislavova
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 
                                 

Citát dne

Naše mládež miluje p?epych. Nemá správné chování. Neuznává autority a nemá úctu p?ed stá?ím. D?ti odmlouvají rodi??m, srkají p?i jídle a tyranizují své u?itele.

Sókratés, žil v letech 469 až 399 p?ed naším letopo?tem

Základní škola, Praha 2, Vratislavova 13 tel: +420 222 523 392 mobil: +420 731 287 833 fax: +420 224 262 142 e-mail: info@vratislavova.cz webmaster: Václav Nádvorník grafika webu:Ivan Laštůvka

Zvol třídu